Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Будівлі і споруди - Виробничі Будівлі

Будівлі І СПОРУДІ1. Виробничі Будівлі 1.1. Улаштування виробничих будівель і споруд винне ВІДПОВІДАТИ Вимоги СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.03-85 и ціх Правіл.Об'єм виробничих приміщень на одного працівника повнінен буті НЕ менше 15 куб. м, а площа приміщень - НЕ менше 4 кв.м. 1.2. Відстань между будівлями і споруд при проектуванні та реконструкції підприємств винна [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Територія підприємства.

ТЕРИТОРІЯ ПІДПРІЄМСТВА1. Благоустрій території підприємства 1.1. Планування території підприємства повинною Забезпечувати найбільш спріятліві умови для виробничого процесса та праці, здійснюватіся у відповідності з Вимогами чінніх будівельних норм та правил. 1.2. На территории вибухопожежонебезпечних та пожежо-небезпечних об'єктів, а такоже в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів! Застосування відкритого вогню НЕ дозволяється. 1.3. На дільніцях території підприємства, [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги пожежної безпеки.

ВИМОГИ пожежної БЕЗПЕКІ1. Загальні вімогі1.1. Пожежна безпека підприємства винна ВІДПОВІДАТИ Вимоги Закону України Про Пожежна безпека, Правил пожежної безпеки в Україні та вимог відповідніх нормативних АКТІВ. 1.2. Забезпечення пожежної безпеки є складового Частина виробничої та іншої ДІЯЛЬНОСТІ посадових осіб, ПРАЦІВНИКІВ підприємств та підприємців. Це винне буті відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підпріємств.Забезпечення пожежної [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Загальні положення і вимоги ОП

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1. Загальні вімогі1.1. Термін приведення у відповідність з Вимогами ціх Правил планування территории, будівель та споруд, размещения устаткування, что введені в експлуатацію до видання Правил, встановлюються місцевімі органами Державного комітету України по Нагляду за охороною праці (надалі - Держнаглядохоронпраці) за участю других державних ОРГАНІВ Нагляду та управління охороною праці відповідно до Законів України Про [...]