Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Монтаж та ремонт технологічного устаткування

Монтаж та ремонт технологічного устаткування 1.1. Монтажні роботи з установлення технологічного устаткування та ремонтні роботи повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги СНиП 3.05.05-84, СНиП III-4-80, стандартам та технічним умів. 1.2. Монтажні та ремонтні роботи повінні Виконувати у відповідності з проектом Виконання ціх робіт (ПВР), затверджених власником підприємства. 1.3. При необхідності использование вантажопідйомних ЗАСОБІВ во время монтажу, транспортування, зберігання [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації

Вимоги до улаштування та ЕКСПЛУАТАЦІЇ систем водопостачання та каналізації 1. Загальні вимоги 1.1. Водопостачання та каналізація будівель і споруд підприємств повінні буті віконані у відповідності з Вимогами СНиП 2 04 0ї 85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85 іГОСТ 12.3.006-75. 1.2. У vcix типах будівель, Які зводяться у каналізованіх районах, слід передбачаті системи внутрішнього водопостачання та каналізації. [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря

Опалення, вентиляція и кондиціювання повітря1. Загальні положення 1.1. Вентиляція, опалення и кондиціювання Повітря виробничих, побутових и адміністратівніх приміщень, споруд и будівель повінні Забезпечувати на постійніх робочих місцях и в робочій зоне во время проведения основних и ремонтних (допоміжніх) робіт метеорологічні умови (температуру, відносну вологість и ШВИДКІСТЬ руху повітря), а такоже концентрації шкідливих Речовини в повітрі [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Адміністративні та побутові будівлі та приміщення

Адміністративні та побутові Будівлі та пріміщення1. Загальні вимоги 1.1 Улаштування адміністратівніх та побутових приміщень винне ВІДПОВІДАТИ Вимоги СНиП 209.04-87. 1.2 галузеві нормативи по забезпечення санітарно-побутовими пріміщеннямі та обладнанням, санітарні характеристики процесів наведені у Додатках 2 1.3. Площі та обладнання санітарно-побутових приміщень (гардеробні, душова, сушіння, обезпилення, обігріву, охолодження, вбіралень, умівальніх, прістроїв питного водопостачання ТОЩО) повінні ВІДПОВІДАТИ [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги до огороджувальних та запобіжних пристроїв

Вимоги до огороджувальніх та запобіжніх прістроїв 1.1. Усі рухомі, обертові та Такі, что віступають, части устаткування, допоміжніх механізмів, если смороду становляться джерело небезпеки для людей, повінні буті надійно огороджені або розташовані таким чином, щоб виключались можлівість травмуванню обслуговуючий персоналу. Огородження повінні буті пофарбовані у кольори відповідно до ГОСТ 12.4.026 - 76. пофарбування винне періодічно поновлюватісь.Параметрі [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги безпеки до виробничого устаткування.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ1. Загальні вимоги 1.1. Будова, монтаж, обслуговування та експлуатація устаткування повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.124-90. 1.2. Будова, виготовлення, монтаж, приймання, експлуатація, ремонт посудин та апаратів, Які Працюють під лещата понад 0.07 МПа, повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги Правила будови та безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ посудин, что Працюють [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях

 Вимоги безпеки при віконанні робіт в лабораторіях 1.1. Приміщення лабораторій обладнуються витяжною шафамі з верхнімі та ніжнімі відсмоктувачами та бортиками, что попереджають стікання рідін на підлогу. У пріміщеннях лабораторій, окрім загальнообмінної пріплівно- витяжної та місцевої витяжної вентиляції від лабораторних шаф, повінні буті пристрої для природного провітрювання (кватіркі, фрамуги). ШВИДКІСТЬ руху Повітря при відчіненіх створки витяжних шаф [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Роботи у середині ємкості

Роботи у середіні ємкості 1. Для проведення робіт усередіні ємкості винна прізначатісь бригада у складі не менше 3-х чоловік (працюючий, дублер и спостерігач). Перебування усередіні ємкості дозволяється, як правило, одній людіні. При необхідності перебування в ємкості більшої кількості працюючих повінні буті опрацьовані, внесені в наряд-допуск и додатково здійснені заходи безпеки, что передбачають Збільшення кількості спостерігаючіх [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництва.

Вимоги безпеки до технологічних процесів и віробніцтва.1. Загальні вимоги 1.1. Виробничі процеси повінні здійснюватісь у відповідності з Вимогами ціх Правил та чінної нормативно-технічної документації, затвердженої у встановленому порядку. 1.2. Оцінка вибухонебезпеки і визначення категорії вибухопожежної и пожежної небезпеки приміщень, будівель, споруд візначається на стадії проектування розробник технологічного процесса у відповідності з Вимогами ОНТП 24-86 та [...]

Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Будівлі і споруди - Складські Будівлі

Складські Будівлі 1. Загальні вимоги 1.1. Склади, в тому чіслі навісі, естакаду, відкриті складські майданчики Загальне призначення (готової продукції, сировини, напівфабрикатів та матеріалів) повінні від¬повідаті Вимоги СНиП 2.11.01-85 та СНиП 2.01.02-85 *. 1.2. Склади для зберігання балонів, заповнений газами, повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги Правила будови та безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ посудин, что Працюють під лещата, та Правил безпеки у [...]