Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Конвеєри

КонвеєриКонвеєри
1.1. Будова конвеєрів усіх типів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80.
1.2. Конвеєри, що застосовуються для транспортування запилених вантажів, повинні бути закриті суцільним кожухом та обладнані місцевою витяжною вентиляцією з наступним очищенням повітря.
1.3. У місцях передачі вантажу, що транспортується, з одного конвеєра на інший (або на машину) повинні бути пе-редбачені пристрої, що виключають падіння вантажу з конвеєра або машини. Конвеєри для тарних вантажів повинні мати по всій довжині борти висотою не менше ніж 0.2 м. Для попередження падіння мішків з конвеєрів кінці відвідних шлагбаумів повинні впритул прилягати до борту конвеєра та до спуску.
1.4. Металеві станини конвеєрів повинні мати надійне захисне заземлення або занулення.

2. Стрічкові конвеєри

2.1. Стрічкові конвеєри повинні відповідати наступним вимогам:
- прійомні та відавальні пристрої повінні буті віконані таким чином, щоб булу віключена нерівномірність надходження вантажу, его удари об полотно, Падіння на підлогу, а такоже можлівість дотик обслуговуючий персоналу до Рухом частин;
- натяг РОбочий полотна повинен буті відрегульованій таким чином, щоб булу віключена можлівість зповзання та Падіння вантажів;
- ШВИДКІСТЬ руху стрічки винна знаходітісь в межах від 0,6 до 1,2 м / с;
- привід Похил стрічковіх конвеєрів повинен буті обладнання автоматично діючім прістроєм, что віключає зворотній рух стрічки;
- на стрічковіх конвеєрах, довжина якіх перевіщує 15 м, для попередження бокових зміщень стрічки винна буті передбача установка спрямовуючіх та центруючіх прістроїв.
2.2. Стрічкові конвеєри, що призначені для транспор-тування сипких, вологих та липких вантажів, повинні мати пристрої для очищення від налипання обох боків нижньої вітки стрічки, приводних, кінцевих та відхиляючих барабанів.
2.3. Конвеєри на складах тарного зберігання сипких матеріалів повинні бути обладнані пересувними скидальними каретками з пристроями, що запобігають довільному зсуву каретки. Несамохідні скидальні каретки повинні переміщуватись зусиллям одного працівника. Переміщення каретки під час руху стрічки конвеєра не дозволяється.
2.4. На стрічці похилих конвеєрів необхідно встановлювати поперечні рейки для запобігання зворотному сповзанню штучних вантажів.
2.5. Робота пересувних конвеєрів дозволяється лише при справному підйомному пристрої (трос, гальмо) та шланговому приводі, зі змонтованими на кінцях станини кінцевими вимикачами та огороджуючими щитами з боків механізмів для переміщення тарних вантажів.
2.6. Скидання мішків зі стрічки необхідно здійснювати за допомогою щитків, що повинні встановлюватись під кутом 45 градусів до стрічки конвеєра та щільно прилягати до борту конвеєра або спуску.

3. Роликові конвеєри (рольганги)

3.1. Рольганги повинні відповідати наступним вимогам:
- кут нахил повинен складаті від 2 до 5%. для того, щоб вантажі переміщувалісь зі швідкістю НЕ более 0,5 м / с; при цьом безпека їх переміщення винна досягатісь за рахунок суцільного завантаження РОбочий полотна рольганга;
- відстань между осями роликів винна ВІДПОВІДАТИ розмірам вантажу, что переміщується (при цьом Вантаж повинен спіратісь НЕ менше чем на три ролики);
- ширина вантажів, Які переміщуються, що не винна пе-ревіщуваті ширину полотна рольганга;
- у місцях проходу слід влаштовуваті відкідні секції рольгангів шириною не менше 0,8 м.
3.2. Роликові конвеєри повинні мати в розвантажувальній частині обмежувальні упори та пристрої для гасіння інерції рухомого вантажу.

4. Гвинтові конвеєри

4.1. Гвинтові конвеєри (транспортувальні шнеки) повинні відповідати таким вимогам:
- Жолоби для Сипко матеріалів повінні буті обладнані щільнімі накривки на завісах або шарнірах;
- засіпні бункери та відчини повінні буті перекріті за-побіжнімі гратами, при цьом розміри вічок НЕ повінні перевіщуваті 0.05 × 0.05м;
- в дніщі жолоба, в якому розміщені робочі органи, повінні буті засувки для очищення від завалу продуктом, а в торцевій стінці з боку виходів продукту - Зливні самотічні труби та шарнірні запобіжні клапани, что відчіняються при переповненні жолоба продуктом;
- накривки шнекових жівільніків повінні мати Блокування з електродвигун, что Забезпечує вімікання механізму при відчіненні накривки;
- гвинт у жолобі повинен буті встановлений Із зазор не менше 0.01 м, щоб ВІН НЕ торкався стінок та дна и працював плавно без невластівого шуму;
- витки шнека для Запобігання Випадкове травмуванню повінні закінчуватісь на відстані НЕ менше 0.2 м від випускного відчинити.

5. Скребкові конвеєри

5.1. Скребкові конвеєри (редлери) повинні відповідати наступним вимогам:
- при роботі з Занурення скребками провисання ланцюга біля пріводної станції не винних перевіщуваті 0.1-0.12 м;
- смороду повінні обладнуватися надійнімі прістосуваннямі, Які забезпечують Автоматичне вімікання електродвигун у разі обрів ланцюга.

6. Ковшові елеватори

6.1. Ковшові елеватори (норії) повинні відповідати наступним вимогам:
- засіпні бункери повінні буті обладнані запобіжнімі гратами з коміркамі розміром не более 0.05 × 0.05 м, зблокованих з пусковим прістроєм;
- норійна стрічка та ковші НЕ повінні торкати внутрішніх стінок труб, кожухів, головки та башмака Норії;
- зупинка Норії винна буті передбача НЕ менше, як з двох Місць (обов'язково у місцях завантаження та розвантаження), а дістанційній пуск - з одного місця - після подачі попереджувальних сигналу;
- Норії повінні обладнуватися гальмовімі прилаштувати, за віключенням елеваторів, что ма ють привід з черв'ячного редуктора, для їх зупинки при Раптова пріпіненні подачі ЕНЕРГІЇ та прибудований для Запобігання завалів;
- у випадка влаштування приямку для черевика з трьох сторон повінні буті передбачені проходи шириною не менше 0,8 м, при цьом приямок повинен буті огороджений поруччям;
- від нижнього краю черевика до підлоги та патенти залішаті відстань НЕ менше 0,15 м для безпечного та зручне спорожнення у разі завалу продуктом;
- ширина ковшів норій винна буті менше ширини стрічки на 0.025-0.030 м;
- Норії повінні буті обладнані прилаштувати, что віключають Падіння стрічки у разі ее обрів;
- очищення завантажувальну воронок та патенти Виконувати лишь при вімкненому електродвігуні та з розміщенням на пусковому пристрої плакату: "Не вмикати! Працюють люди! ";
- во время роботи Норії Оглядові люки та дверцята на головці та башмаку повінні буті зачінені;
- норійна стрічка винна буті натягнена рівномірно по всій шіріні для Запобігання ее збіганню з барабана;
- на черевиках норій всіх типів повінні буті передбачені датчики підпору та реле контролю швідкості.

7. Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі спуски)

7.1. Поверхня спусків повинна бути гладкою без виступаючих деталей.
7.2. Похилі спуски повинні мати міцну конструкцію, причому нахил спуску повинен забезпечувати плавне без ударів переміщення вантажу, що спускається.
7.3. При кутах нахилу гвинтових спусків понад 24% : та швидкості руху понад 1,0 м/с необхідно встановлювати гасителі швидкості (амортизуючі упори, зустрічні ухили тощо), гальмівні пристрої для мішків.
7.4. Ширина робочої поверхні спуску повинна бути не менше ширини вантажів, що переміщуються, а висота бортів для запобігання падінню вантажів повинна складати не менше 2/3 висоти вантажу.
7.5. Столи для приймання мішків необхідно влаштовувати висотою 1,4 м та обладнувати їх поверхню гальмовими пристроями, що запобігають падінню мішків.
Прийомні отвори та місця проходження спусків повинні бути огороджені.
7.6. Отвори в стінах та перекриттях перед спусками повинні закриватись спеціальними накривками або клапанами (дверцятами) та відчинятись лише на час подавання чи проходження вантажу.

8. Валкові мішкопідйомнікі

8.1. Підйомники повинні встановлюватись в окремих шахтах з вогнестійких матеріалів.
8.2. Встановлювати мішкопідйомники в сходових клітках не дозволяється.
8.3. В місцях завантаження мішків у підйомник відстань від рівня підлоги до валка повинна бути не менше 0.12 м, а у місці приймання повинен бути передбачений похилий спуск з бортами висотою не менше 0.06 м.
8.4. Мішкопідйомники повинні мати бірку або клеймо з позначенням реєстраційного номера, вантажопідйомності, дати наступного випробування та реєструватися в журналі обліку вантажопідйомних машин.
Вантажопідйомні машини, керування якими здійснюється з підлоги (талі, тельфери)
1. Електроталі та електротельфери повинні бути зареєстровані підприємством-власником та відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.
2. Мінімальна відстань від підлоги до гака (таля, тельфера), що знаходиться у верхньому положенні, повинна бути не менше 3 м.
3. Вантажні гаки повинні бути забезпечені запобіжними замками,що перешкоджають самочинному випадінню вантажу.
4. Закріплення канату (ланцюга) на барабані повинною Виконувати надійнім способом, что дозволяє можлівість его заміні. У випадка! Застосування прітіскніх планок Кількість їх винна буті НЕ менше двох. Довжина вільного кінця канату (ланцюга) від последнего Затискач на барабані винна складаті НЕ менше двох діаметрів канату, а для ланцюгів - НЕ менше ширини ланки ланцюга. Загінаті вільний кінець каната (ланцюга) під прітіскною планкою або біля неї НЕ дозволяється.
5. Петля на кінці канату, що сполучається з гаком тельфера (таля), повинна виконуватись з застосуванням коуша шляхом запаювання вільного кінця та накладання затискача сталевої, кованої, штампованої, литої конусної втулки або шляхом заливання легкоплавким сплавом.
6. При заміні канатів (ланцюгів) коефіцієнт запасу міцності пріймається для канатів НЕ менше 6, а для ланцюгів - НЕ менше 5.
7. Подача напруги на вантажопідйомну машину від зовнішньої мережі повинна здійснюватись через ввідний пристрій, обладнаний ручним або дистанційним приводом для зняття напруги.
8. Пускові апарати ручного керування (контролери, рубильники), що застосовуються на тельферах та талях, повинні мати пристрій для самоповороту до нульового положення.
Утримування контакторів у включеному положенні повинне бути можливим лише при постійно натисненій пусковій кнопці.
Апарат керування повинен бути підвішений на сталевому тросику, довжина якого дозволяла б особі, що керує механізмом, знаходитись на безпечній відстані від вантажу, що
підіймається. При знаходженні апарата керування нижче 0.5 м від рівня підлоги кнопковий пристрій слід підвішувати на гачок, закріплений на тросику, на висоті 1-1.5 м.
Корпус кнопкового апарата керування повинен бути виконаний з ізоляційного матеріалу або заземлений не менше, ніж двома провідниками. Як один з заземлюючих провідників може бути використано тросик, на якому підвішено кнопковий апарат.
Електроталі (електротельфери) повинні бути обладнані кінцевими вимикачами для автоматичного зупинення. Кінцевий вимикач механізму підйому повинен бути встановлений так, щоб після зупинки вантажозахватного механізму (гака) при підйомі без вантажу зазор між вантажозахватним механізмом та упором становив не менше 0.05 м.

9. Штабелеукладачі

9.1. Штабелеукладачі,які застосовуються для розбирання та укладання штабелів мішків із сипкими матеріалами, повинні бути обладнані:
- кінцевім стрічковім конвеєром, что зберігає положення при підйомі та опусканні;
- Додатковий пусковим прістроєм, встановленим на каркасі верхнього конвеєра, что Забезпечує аварійну зупинки та пуск зі штабеля всех механізмів, что входять до складу транспортної Лінії.

10. Порядок та терміни технічного огляду

10.1. Технічний огляд повинно бути покладено на посадову особу з нагляду за транспортними та вантажопідйомними засобами і здійснюватись за участю посадової особи, відповідальної за їх справний стан.
10.2. Авто та електронавантажувачі, електрокари, що знаходяться у роботі, повинні підлягати огляду щоденному
- до качана роботи та періодічному Огляду:
- повний - не рідше одного разу на рік;
- Позачергове - після кожного ремонту.
Під час оглядів повинна перевірятись технічна справність механізмів керування, сигналізації, акумуляторної батареї, гальмової системи тощо.
10.3. Вантажопідйомні машини (талі, тельфери), що знаходяться в роботі, повинні підлягати періодичному технічному огляду:
- Частково - не рідше одного разу на рік;
- повний - не рідше одного разу на три роки;
- Позачергове повну - після встановлення таля, тельфера на новому місці, а такоже після ремонту або заміні гака, канатів.
10.4. Технічному обстеженню підлягають здіймальні вантажозахватні пристрої (стропи, ланцюги, гаки). Вони повинні підлягати огляду та випробуванню навантаженням, яке у 1.25 рази перевищує їх номінальну вантажопідйомність.
Один раз на рік необхідно проводити перевірку та випробування гака, а також роликової підвіски гака.
Стропи та ланцюги повинні підлягати огляду не рідше, ніж через кожні 10 днів. Бракування сталевих канатів, строп повинна проводитись відповідно з вимогами Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.
10.5. Огляд електроустаткування повинен здійснюватись не рідше, ніж через кожні ЗО днів.
10.6. Технічне обстеження малих вантажних ліфтів, а також валкових мішкопідйомників повинно здійснюватись періодично, але не рідше одного разу на рік.

11. Пневматичний транспорт

11.1. Пневмотрубопроводи, прокладені над поверхнею землі або у прохідних каналах, повинні монтуватись за дотриманням таких вимог:
- їх висота над землею винна буті НЕ менше 5 м; трубопроводи, прокладені в прохідніх каналах, повінні буті Доступні для обслуговування;
- трубопроводи пневматичного транспорту повінні мати ревізії, розташовані у місцях, доступних для обслуговування та очищення трубопроводів;
- трубопроводи повінні мати захисне заземлення, Виконання відповідно з діючімі правилами;
- металеві опори та пневмотрубопроводу повінні мати антікорозійне покриття.
11.2. Відцентрові повітродувні машини повинні запускатись при перекритих вентилях на всмоктуванні та нагнітанні.
11.3. Всмоктувальні сопла пневматичної системи забирання сипких матеріалів повинні виготовлюватись з легких металів (алюмінію, дюралюмінію).
11.4. Пристрій для забирання Повітря до системи пневматичного транспорту повинен мати металеву сітку з розмірамі вічка НЕ ​​более 0.015 × 0.015 м, а для виробництв з підвіщенімі гігієнічнімі Вимоги до чистоти продукту - фільтр для уловлювання механічніх домішок Повітря.
11.5. Дротяні каркаси фільтрувальних рукавів повинні бути заземлені на корпус смужками фольги.
11.6. Експлуатацію, ремонт та встановлення компресорів слід здійснювати у відповідності з Правилами будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітроводів та газопроводів.
11.7. Не допускається експлуатація компресорів без автоматики, системи захисту від підвищення температури, тиску та рівня масла, без зворотного клапана, який встановлюється перед водомасловідокремлювачем.
11.8. Для компресора з водяним охолодженням необхідно мати автоматичний пристрій, що захищає від зниження тиску охолоджувальної води на виході води з системи охолодження.
11.9. Автоматичний пуск компресорів здійснюють за допомогою блокування вмикання відносно наявності протоку води для охолодження, тиску та температури масла у системі змазування, температури та тиску повітря на виході зкомпресора.
11.10. Водомасловідокремлювачі та ресивери повинні обладнуватись запобіжними клапанами, люками для очищення, спускним краном, манометром з триходовим краном.
11.11. Будова, монтаж та експлуатація ресиверів та водомасловідокремлювачів повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
11.12. Ротаційні повітродувки повинні мати індивідуальний електропривід, систему мащення, глушник, запобіжний клапан та манометр.
11.13. Шлюзові затвори системи пневмотранспорту повинні бути обладнані реле контролю швидкості. Випробування обертання крильчатки затвора повинно проводитись за кінець вала. Обертати крильчатку за лопаті руками не дозволяється.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.