Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вантажно - розвантажувальних роботах.

Вантажно - розвантажувальны роботи.ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
1. Загальні вимоги

1.1. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні вико-нуватись відповідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.002-75, нормативно-технічної документації, затвердженої органами Держнаглядохоронпраці, а також цих Правил.
1.2. Транспортні та вантажопідйомні засоби та механізми повинні відповідати ГОСТ 12.2.003-91.
1.3. Електроустаткування, монтаж електричних ланцюгів та заземлення транспортних та вантажопідйомних засобів повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів та розд. 10, ч.1 цих Правил.
1.4. Встановлення, реєстрація, обстеження та приймання до експлуатації вантажопідйомних пристроїв та транспортного устаткування повинні здійснюватись відповідно до вимог діючих правил.
1.5. Експлуатація та технічне обслуговування устаткування повинні здійснюватись відповідно з виробничими інструкціями, опрацьованими на підприємстві та затвердженими його власником.
1.6. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинне проводитись відповідно з проектами виконання робіт, технологічними картами та інструкціями, що затверджені у встановленому порядку.
1.7. На кранах та других вантажопідйомних машинах на видному місці повінні буті написи, Які попереджають про основні правила безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ машин, а для колісніх машин, на залізнічному ходу - написи Стосовно до автомашин та рухомого складу.
1.8. Допуск осіб до вантажно-розвантажувальних робіт та до керування підіймально-транспортним устаткуванням повинен здійснюватись згідно з вимогами підрозд. 3.4. ч.1 цих Правил.

2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні роботи

На території підприємства повинні передбачатись вантажно-розвантажувальні та складські майданчики, які відповідають наступним вимогам:
- місця Виконання вантажно-розвантажувальних робіт повінні буті розміщені на спеціально відведеній территории з твердим и рівнім покриття и мати улаштування для відведення злівніх вод;
- місця Виконання вантажно-розвантажувальних робіт повінні відокремлюватісь від житлової забудови санітар но-захисних зонами у відповідності з діючімі санітарнімі нормами;
- на майданчиках для Складування вантажів повінні буті позначені Межі штабелів, проходів та проїздів между ними. Чи не
допускається розташовувати вантажі в проходах і проїздах;
- рампи, естакаду та інші вантажно-розвантажувальні майданчики повінні буті обладнані по периметру колесовідбійнімі прилаштувати, что запобігають з'їзду та перекіданню транспортних и вантажно-розвантажувальних ЗАСОБІВ.

3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті

3.1. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись відповідно з діючими Правилами охорони праці на автомобільному транспорті та Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті.
3.2. При укладанні, підійманні, переміщенні вантажу окремі його деталі та частини повинні бути закріплені, а також прийнято заходи, що виключають можливість некерованого переміщення вантажу або перенапруження будь-якого його елементу.
3.3. Цистерни для перевезення рідких речовин та продукції, що встановлюються на автомобільному транспорті, повинні мати приварні скоби для обслуговування верхнього люка.
3.4. Містки для проїзду візків та переходу вантажників з вагонів до автомобіля та назад повинні мати достатню для переміщення візків ширину. Для входу до вагона драбини та містки повинні забезпечуватись гаками для закріплення на дверній рейці вагона. Для автомобілів та вагонів, які не мають дверної рейки, повинні застосовуватись спеціальні містки та драбини з шипами та упорами. Металеві містки повинні виготовлятись з листової сталі товщиною не менше 0.005 м.
3.5. Вагони та автомобілі,встановлені під завантаження (розвантаження), повинні бути поставлені на гальмо.
3.6. При відчіненні чи зачіненні дверей вагона та патенти стояти на залізнічному полотні правим боком до вагона та тримати лишь за дверні поруччя. При відчіненні двері слід тягти на собі, а при зачіненні - только від себе.
3.7. Вантажі (окрім баласту, Який вівантажується для Шляхова робіт,) повінні знаходітісь на відстані від зовнішньої Грані головки найбліжчої до вантажу рейки залізнічної або підкранової колії: при вісоті штабеля до 1.2 м - не менше 2,0 м, при більшій вісоті штабеля - НЕ менше 2,5 м .

4. Вантаження та розвантаження сировини, твердого та рідкого палива, допоміжних матеріалів, готової продукції, сипких та штучних вантажів

4.1. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням машин безперервного транспорту укладання вантажів повинне забезпечувати рівномірне завантаження робочого органу та стійке положення вантажу. Подавання та знімання вантажу з робочого органу машин повинні виконуватись за допомогою спеціальних подавальних та приймальних пристроїв.
4.2. При розвантаженні сипких вантажів з напіввагонів люки слід відчиняти спеціальними пристроями, що дозволяють працюючому знаходитись на безпечній відстані. Не допускається присутність людей у хопер-вагонах під час розвантаження і навантаження.
4.3. При вантаженні (розвантаженні) бункерів, башт, силосних та інших ємкостей сипкими вантажами у верхній частині ємкостей повинні бути передбачені спеціальні пристрої (грати, люки, що зачиняються на замки, огородження), які виключають падіння працюючих у ємкість.
4.4. Для переходу працюючих по сипких вантажах, що мають значну текучість та властивість засмоктування, слід встановлювати трапи або настили з поруччям на всьому шляху руху.
4.5. Для вантажно-розвантажувальних робіт слід застосовувати устаткування залежно від вибухопожежонебезпеки продукції. Всі працюючі механізми повинні бути обладнані звуковою або світловою сигналізацією.
4.6. ЛЗР, що затарені в скляні бугелі, повинні перевозитися в спеціальних візках. Бутелі повинні бути встановлені в кошик, або дерев’яні лотки. Переносити бутелі слід тільки удвох.
4.7. Тверде паливо повинно укладатись шарами, товщиною не більше 0.5 м, після чого ущільнюватись котком або трамбівками. Ущільнення кожного шару, що укладається в штабелі, повинно виконуватись не пізніше ніж через добу після укладання шару. За станом вугілля повинен здійснюватись постійний температурний нагляд шляхом замірів температур через встановлені в штабелях вугілля контрольні металеві труби.
4.8. При навантаженні та розвантаженні палива не дозволяється користуватись відкритим вогнем, палити.

5. Робота з небезпечними вантажами

5.1. Вантажно-розвантажувальні роботи та переміщення небезпечних (відповідно з ГОСТ 19433-88) вантажів необхідно проводити у спеціально відведених місцях при наявності даних про клас небезпеки та вказівок відправника вантажу щодо дотримання заходів безпеки.
5.2. Не допускається виконання вантажно-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами у разі несправності або невідповідності тари вимогам нормативно-технічної документації, затвердженої у встановленому порядку, а також при відсутності маркірування та попереджувальних написів на ній.
5.3. Транспортування, розвантаження та завантаження особливо небезпечних (здатних до вибуху) та отруйних вантажів повинні здійснюватись з обов’язковим проведенням попереднього інструктажу персоналу, який виконує ці роботи, у кожному окремому випадку. Інструктаж повинен проводитись у відповідності зі спеціальною інструкцією, опрацьованою власником підприємства, що організовує ці перевезення.
Виконання цих робіт повинне проводитись під керівництвом посадової особи, яка відповідає за безпечне їх виконання.
5.4. У разі зміни метеорологічних умов, що впливають на фізико-хімічний стан вантажів (збільшення токсичності), вантажно-розвантажувальні роботи повинні бути припинені або вжиті додаткові заходи безпеки щодо ведення робіт.

6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування, машини та механізми

6.1. Будова,встановлення та експлуатація кранів всіх типів, вантажних електричних візків, що переміщюються вздовж наземних рейкових колій разом з кабіною керування, ручних та електричних талів, лебідок для піднімання вантажу або людей, здіймальних вантажозахватних механізмів та пристроїв, тари, за винятком транспортних контейнерів, повинні відповідати вимогам Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
6.2. Вантажопідйомні машини, які не підлягають реєстрації в місцевих органах Держнаглядохоронпраці, а також здіймальні вантажозахватні пристрої повинні мати інвентарний номер, який вноситься до журналу обліку та огляду вантажопідйомних машин, здіймальних вантажозахватних пристроїв підприємства-власника.
6.3. Дозвіл на прийняття до експлуатації вантажопідйомних машин, що не реєструються у місцевих органах Держнаглядохоронпраці, повинен видаватись посадовою особою по нагляду за вантажопідйомними машинами на підприємстві на основі документації заводу-виробника та результатів технічного огляду.
6.4. На підйомнотранспортних машинах повинні бути вивішені трафарети з наведеними на них основними даними машини: реєстраційним (інвентарним) номером, вантажопідйомністю, датою чергового технічного огляду.

7. Авто та електронавантажувачі

7.1. Будова автонавантажувачів повинна відповідати вимогам ГОСТ 16215-80Е. Будова машин наземного безрейкового електрифікованого транспорту повинна відповідати вимогам ГОСТ 18962-86.
7.2. Авто та електронавантажувачі повинні бути обладнані звуковими та світловими сигналами, замком з ключем, що виймається, та гальмовою системою.
7.3. Авто та електронавантажувачі, що обладнані гідравлічним механізмом підйому, в гідросистемі повинні мати запобіжний клапан чи інший запобіжний пристрій, який спрацьовує у разі перевищення тиску в циліндрі на 5% більше від робочого.
7.4. Автонавантажувачі повинні бути обладнані глушниками та іскрогасильними пристроями.
7.5. Автонавантажувачі з механічною системою піднімання вантажу повинні бути обладнані кінцевими вимикачами для обмеження висоти піднімання вантажу та опускання підіймального пристрою.
7.6. Випуск авто та електронавантажувача з гаража до експлуатації повинен здійснюватись лише після перевірки технічної справності та відповідного запису в журналі реєстрації транспорту.
7.7. Дозволяється транспортування вантажу на Навантажувачі, если его рама відхілена назад до відказу.Захватній Пристрій повинен Забезпечувати висота підіймання вантажу від землі НЕ менше, чем величина дорожнього Просвіту навантажувача и не более 0,5 м - для навантажувачів на пневматичний шинах та 0,25 м - для навантажувачів на вантажних стрічках.
7.8. При експлуатації електронавантажувача із захватною вилкою вантаж повинен рівномірно розподілятись по ширині вилки та виступати за його габарити не більше ніж на 1/3 довжини. Не дозволяється укладати вантаж вище захисного пристрою, який захищає робоче місце водія від падіння вантажів.
7.9. Електронавантажувачі та електроштабелери з висотою підйому понад 2,0 м повинні бути обладнані огородженням над головою водія або кабіною.
7.10. Штабелювання вантажів електронавантажувачами повинне здійснюватись у відповідності зі схемами їх укладання, опрацьованими власником. При цьому вантажі повинні укладатись на прокладки або стелажі, які забезпечують вільний вихід навантажувача з-під вантажу.
7.11. Встановлення та зняття акумуляторних батарей по-винні здійснюватись при допомозі вантажопідйомного пристрою.
7.12. Встановлення акумуляторних батарей на електровізок та їх підключення до електричного устаткування повинні виконуватись лише після відключення зарядного струму. Не дозволяється використання електронавантажувачів у приміщеннях вибухопожежної категорії А та Б.
7.13. Не допускається перевезення людей на електронавантажувачах, а також на вантажах, які перевозяться або підіймаються.

8. Візки транспортні

8.1. Електровізки повинні бути обладнані:
- замком для Запобігання Випадкове пуску;
- запобіжнімі скобами на важелі керування;
- важель з ізольованімі рукоятками;
- Огородження для захисту ніг від пошкодженню.
8.2. Будова вантажних візків повинна відповідати вимогам ГОСТ 13188-67.
8.3. Вантажні ручні візки повинні мати здіймальні або постійно встановлені пристосування для забезпечення стійкості вантажів, поруччя для зручності їх пересування, а також пристосування для різних вантажів.
8.4. На кожному візкові повинні бути зазначені номер та вантажопідйомність.
8.5. Вантажі, що транспортуються на візках,не повинні виходити за габарити платформи. Ручки візка-лебідки повинні бути обладнані запобіжними скобами, що захищають руки працівника від ударів.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.