Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Робота з переносним електроінструментом

Захист будівель та споруд від блискавки1. Захист будівель та споруд від блискавки

1.1. Відповідно призначення будівель та споруд необходимость Виконання захисту від блискавки и вторинна ее проявів та его категорія, а при вікорістанні стрижневих та тросових бліскавковідводів - тип зони захисту повінні візначатісь у відповідності з Вимогами РД 34.21.122-87.
1.2. Як заземлювачі захисту від блискавки можуть використовуватись всі рекомендовані ПУЕ заземлювачі електроустановок, за винятком нульових проводів повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ.
1.3. Залізобетонні фундаменти будівель, споруд, зовнішніх установок, опір блискавковідводів слід, як правило, використовувати, як заземлювачі захисту проти блискавки, за умови забезпечення безперервного електричного зв’язку по її арматурі та приєднанні її до закладних деталей за допомогою зварювання.
1.4. Перевірка стану прістроїв захисту проти блискавки винна проводитись для будівель та споруд І та II категорій один раз на рік перед початком грозового сезону, для будівель та споруд III категорії - не рідше одного разу на три роки зі складання акту, в якому вказуються віявлені дефекти.
Перевірці підлягають цілісність та захищеність від корозії доступних оглядові частин блискавкоприймачів, струмовідводів та контактів поміж ними, а також величина опору струмові промислової частоти заземлювачів блискавковідводів, що розташовані окремо. Ця величина не повинна перевищувати результатів відповідних вимірів на стадії приймання більше, ніж у п’ять разів. В протилежному разі слід проводити ревізію заземлювача.
1.5. Зовнішні металеві ємкості або окремо розташовані ємкості для зберігання рідкого палива повинні бути захищені від прямих ударів блискавки:
- если товщина металу покриття 0.004 м и более, а такоже окремо розташовані ємкості об'ємом понад 200 куб. м Незалежності від Товщина металу покриття Досить прієднаті до заземлювача;
- если товщина металу покриття менше чем 0.004 м необходимо захістіті бліскавковідводамі, встановлений окремо або на самій споруді.
1.6. Установки, що мають корпуси з залізобетону, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки блискавковідводами, що встановлені окремо або безпосередньо на них.

2. Робота з переносним електроінструментом

2.1. Електроінструмент та ручні електричні прилади повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.013.0-91, ПТЕ і ПТБ, ПУЕ.
2.2. До роботи з електроінструментом та ручними електричними машинами класу І у приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом та поза приміщеннями допускаються особи, які пройшли виробниче навчання та мають групу з електробезпеки не нижчу II.
2.3. Застосовувати електроінструмент та ручні електричні прилади допускається лише у відповідності.з призначенням, вказаним у паспорті.
2.4. Залежно від категорії приміщення щодо ступеня небезпеки ураження електричним струмом повинні застосовуватись електроінструмент та ручні електричні машини не нижче наступних класів:
- клас І - у пріміщеннях без підвіщеної небезпеки. При роботі з електроінструментом та ручними електрична машинами класу І слід користуватись Засоби індивідуального захисту;
- класи II та III - у пріміщеннях з підвіщеною небезпеки та поза пріміщеннямі;
- клас III - у Особливо небезпечний пріміщеннях, а такоже при несприятливим условиях роботи (в котлах, баках ТОЩО).
2.5. Не дозволяється експлуатувати машини у вибухонебезпечних приміщеннях або з хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію.
2.6. Не допускається експлуатувати машини, що не захищені від діяння крапель та бризок, що не мають відмітних знаків (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах діяння крапель та бризок, а також на відкритих площадках під час снігопаду або дощу.
Кожна машина повинна мати інвентарний номер.
2.7. Корпус електроінструменту на напругу више 42 В повинен мати спеціальний затиск для приєднання заземлюючого проводу з відмітним знаком “3” або “Земля”.
2.8. Оболонки кабелів та проводу повинні закладатися в електроінструмент та міцно закріплюватися, щоб запобігти їх злому та стирання.
2. При користуванні електроінструментом їх провід або кабель повинні підвішуватися. Безпосередній дотик проводів, кабелю з металевими, гарячими, вологими і масляними поверхнями чи предметами не допускається.
2.10. Приєднання до мережі електроінструменту повинне виконуватися шланговим проводом. Допускається застосовувати багатожильний гнучкий провід (типу ПРГ) з ізоляцією на напругу не нижче 500 В, замкнений у гумовий шланг.
2.11. Електроінструмент та допоміжне устаткування повинне піддаватись перевірці не рідше одного разу на 6 місяців.
2.12. Приєднання пересувних електроприймачів у приміщеннях класу В-la і у зовнішніх установках класу В-Іг у межах вибухопожежонеоезпечної зони повинне виконуватися за допомогою гнучкого кабеля, замкненого у гнучкий герметичний металорукав.
2.13. Підключення, технічне обслуговування машин та допоміжного устаткування та їх перевірка повинні проводитись електротехнічним персоналом з групою з техніки безпеки не нижче III.

3. Засоби захисту, які використовуються при роботі з електроустаткуванням

3.1. Засоби захисту повинні знаходитись як інвентарні на трансформаторних підстанціях, в розподільних пунктах, а також видаватись для індивідуального користування.
3.2. Відповідальність за своєчасне забезпечення персоналу та комплектування електроустановок випробування засоби захисту у відповідності з нормами комплектування, за організацію правильного зберігання та создания необхідного резерву, своєчасне проведення періодичних оглядів та випробувань, вилучення непригодна ЗАСОБІВ та за організацію обліку засобів захисту покладається на керівніків цеху, служби, підстанції , дільниці, мережі, майстра дільниці, у віданні которого знаходяться електроустановки або робочі місця, а у цілому на підприєм ТВі - на его власника, або уповноваженого ним за наказом посадових особу.
3.3. Всі електрозахисні засоби та пристрої, що знахо дяться в експлуатації, за винятком килимків, підставок, плакатів та знаків безпеки, повинні бути пронумеровані. Якщо засіб захисту складається з кількох частин, загальний для нього номер потрібно ставити на кожній частині. Засоби захисту, що перебувають в індивідуальному користуванні, також повинні бути зареєстровані в журналі обліку та утримування засобів захисту з зазначенням дати видачі та підписом особи, яка їх отримала.
3.4. Після виготовлення засобів захисту вони повинні підлягати приймально-здавальним (кожен зразок) періодичним та поточним випробуванням відповідно до вимог ГОСТ 16504-81. При експлуатації засоби захисту повинні підлягати періодичним та позачерговим (що проводяться після ремонту) випробуванням.
3.5. Періодичність випробувань засобів захисту:
- гумові діелектрічні рукавиці - 1 раз на 6 місяців;
- гумові діелектрічні боті - 1 раз на 36 місяців;
- гумові діелектрічні калоші - 1 раз на 12 місяців;
- слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючімі рукоятками - один раз на 12 місяців.
3.6. Розподільні пристрої напругою до 1000 В повинні бути укомплектовані такими засобами захисту:
- ізолююча штанга - за місцевімі умів;
- покажчик напруги - 2 одиниці;
- ізолюючі кліщі - 1 одиниця;
- діелектрічні рукавиці - 2 парі;
- діелектрічні калоші - 2 парі;
- ізолююча підставка або діелектрічній килимок - за місцевімі умів;
- захисні окуляри - 1 пара;
- переносні заземлювачі - за місцевімі умів.
3.7. В електроустановках допускається застосування діелектричних бот та калош.
3.8. Встановлювати накладки на струмопровідні частини, якщо в їх конструкції не передбачені ізолюючі рукоятки та тримачі, необхідно із застосуванням засобів захисту.
3. Засоби захисту необхідно зберігати в закритих приміщеннях. Засоби захисту з гуми, які знаходяться у складському запасі, необхідно зберігати у сухому приміщенні.
3.10. Ізолюючі штанги та кліщі слід зберігаті в условиях, что віключають їх прогінання та дотик до стіні, покажчики напруги та електровімірювальні кліщі - в футлярах або чохли.
3.11. Засоби захисту, Які знаходяться в ЕКСПЛУАТАЦІЇ, розміщують у спеціально відведеніх місцях, як правило, біля входу до приміщення, а такоже - на щитах керування. У місцях зберігання повінні буті гачком або кронштейни для штанг, кліщів, переносних заземлювачів, плакатів, знаків безпеки, а такоже шафи, стелажі для рукавиць, ботів, калош, рукавічок, захисних окулярів ТОЩО.

4. Вимоги безпеки до акумуляторних установок

4.1. Вибір електронагрівальних пристроїв, світильників, електродвигунів вентиляції і електропроводок для основних
1 допоміжних приміщень акумуляторних батарей, а також встановлення і монтаж вказаного електрообладнання повинні проводитися відповідно до ПУЕ.
4.2. Для зарядних і підзарядних двигунів-генераторів повинні передбачатися пристрої для їх вимкнення у разі появи зворотного струму.
4.3. Шини постійного струму повинні бути споряджені пристроями для постійного контролю ізоляції, що дозволяють оцінювати значення опору ізоляції і діють на сигнал у разі зниження опору ізоляції одного з полюсів до 20 кОм у мережі 220 В, 10 кОм у мережі 110 В, 5 кОм у мережі 48 В і З кОм у мережі 24 В.
4.4. Для акумуляторної батареї слід передбачати блокування, яка не допускає проведення заряду батареї з напругою більше 2.3 В на елемент при вимкненій вентиляції.
4.5. У приміщенні акумуляторної батареї один світильник повинен бути приєднаний до мережі аварійного освітлення.
4.6. Відстані від акумуляторних батарей до опалювальних приладів повинні бути не менше 0.75 м. Ця відстань може бути зменшена при умові вс і оновлення теплових екранів з негорючих матеріалів, що виключають місцеве нагрівання акумуляторів.
Відстань между струмоведучих частинами акумуляторів винна буті НЕ менше 0.8 м при напрузі вищє 65 В до 250 В у период нормальної роботи (НЕ заряду) и 1 м - при напрузі вищє 250 В.
4.7. Шини повинні прокладатися на ізоляторах і кріпитися на них шиноутримувачами.
Прогін між опорними точками шин визначається розрахунком на динамічну стійкість, але повинен бути не більше 2 м. Ізолятори, їх арматура, деталі для кріплення шин і підтримуючі конструкції повинні бути електрично і механічно стійкими до тривалої дії парів електроліту. Заземлення підтримуючі конструкції не потребують.
4.8. Приміщення акумуляторної батареї повинне буги:
- розміщене якомога Ближче до зарядних прістоїв и розподільного щита постійного струм;
- ізольоване від попадіння до него пилу, випарування і газу, а такоже від Проникнення води крізь перекриття;
- легко доступні для обслуговуючий персоналу.
Окрім того приміщення акумуляторної батареї не слід
розташовувати поблизу джерел вібрації і тряски.
4. Вхід до приміщення акумуляторної батареї повинен здійснюватися крізь тамбур. Улаштування входу з побутових приміщень не допускається.
4.10. На дверях повинні бути написи: “Акумуляторна”, “Вогненебезпечно”, “3 вогнем не заходити”, “Палити забо-роняється”.
4.11. При приміщеннях акумуляторних батарей повинна бути окрема кімната для зберігання кислоти, приладдя для приготування електроліту площею не менше 4 кв. м.
4.12. Підлога приміщень акумуляторних батарей повинна бути горизонтальною, на бетонній основі з кислотостійким покриттям (керамічні кислотостійкі плитки із заповненням швів кислотостійким матеріалом або асфальтом).
У разі встановлення стелажів на асфальтовому покритті повинні бути застосовані опорні площадки з міцного кислотостійкого матеріалу. Встановлення стелажів безпосередньо на асфальтове покриття не допускається.
Усередині приміщення акумуляторної батареї і кислотної, а також біля дверей цих приміщень має бути влаштований плінтус із кислотостійкого матеріалу.
4.13. Приміщення акумуляторних батарей, у якому проводиться заряд акумуляторів при напрузі більше 2.3 В на елемент, повинне бути обладнане стаціонарною примусовою припливно-витяжною вентиляцією.
4.14. Вентиляційна система приміщень акумуляторних батарей повинна обслуговувати тільки акумуляторні батареї і кислотну. Викид газів повинен проводитися крізь шахту, яка вища даху будівлі не менше ніж на 1.5 м. Шахта повинна бути захищена від попадання до неї атмосферних опадів. Включення вентиляції до димоходів або до загальної системи вентиляції будівлі не дозволяється.
У разі улаштування примусової витяжної вентиляції вентиляційне усткування повинно відповідати вимогам п.6.6.3.8 цих Правил.
4.15. Відсмоктування газів повинно проводитися як з нижньої, так і з верхньої частин приміщення з боку, протилежного припливу свіжого повітря, на висоті відповідно до вимог п. 6.6.3.46 4.1 цих Правил.
Якщо стеля має виступаючі конструкції або ухил, повинна бути передбачена витяжка повітря відповідно з кожного відсіку або з верхньої частини простору під стелею.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.