Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Територія підприємства.

ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА
1. Благоустрій території підприємства

1.1. Планування території підприємства повинне забезпечувати найбільш сприятливі умови для виробничого процесу та праці, здійснюватися у відповідності з вимогами чинних будівельних норм та правил.

1.2. На территории вибухопожежонебезпечних та пожежо-небезпечних об'єктів, а такоже в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів! Застосування відкритого вогню НЕ дозволяється.

1.3. На дільницях території підприємства, де можливі скупчення горючих парів та газів, проїзд автомашин, тракторів, мотоциклів та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні сповіщати вивішені у визначених місцях відповідні написи (покажчики).

1.4. Охолоджувальні стави, водойми, шламовідстойники тощо слід розміщувати так, щоб у випадку аварії рідина при розтіканні не загрожувала затопленням підприємству або іншим промисловим, житловим і громадським будівлям і спорудам.

1.5. Гаражі на підприємстві слід передбачати лише для спеціалізованої техніки (рятувальної і пожежної служб, аварійної техдопомоги). При відсутності в районі будівніцтва автомобільних господарств по обслуговуванню підприємств допускається передбачати для підприємств гаражі не менше, ніж на 15 вантажних автомашин.

1.6. Улаштування відвалів, накопичувачів відходів підприємства допускається лише при обгрунтуванні неможливості їх утилізації. Ділянки для них слід відводити за межами підприємств та II поясу зон санітарної охорони підземних вододжерел.

1.7. Для збирання і тимчасового зберігання відходів виробництва і сміття повинні бути влаштовані водонепроникні, зі щільними накривками збірники ємкістю не більше дводенного накопичення відходів.
Розміщення сміттєзбірників допускається на відстані не менше 25 м від виробничих і складських приміщень на асфальтованих або бетонованих майданчиках, що перевищують габарити основи збірників на 1.0 м з усіх боків. Видалення відходів повинно проводитись спеціальним транспортом у встановлений термін.

1.8. Для вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві повінні споруджуватісь постійні чи Тимчасові вантож- норозвантажувальні майданчики (платформи, естакаду) Висота на Рівні підлоги вагону або кузова автомашини, а для рідкіх продуктів (мазут, спирт ТОЩО) - злівно-наливні пристрої.

1.9. Огороджування території підприємства слід виконувати у відповідності зі СН 441-72. Вхід стороннім особам на територію підприємства не дозволяється.

1.10. В'їздні (віїздні) ворота повінні легко відчінятіся, мати запори, что віключають можлівість їх самочинного Відкривання та закрівання, и сігналізацію, что попереджує про рух транспорту.

1.11. Головні проїзди, пішохідні доріжки, а також майданчики перед експедиціями і складами повинні мати тверде покриття.

1.12. Пішохідні доріжки повинні бути якомога коротшими, з щонайменшою кількістю перетинів з внутрішньозаводськими коліями, ширина доріжок тротуару повинна бути не менше 1.5 м. При інтенсивності пішохідного руху менше 100 чоловік за годину в обох напрямках допускається влаштування тротуарів шириною 1.0 м.

1.13. При розміщенні тротуарів поряд або на спільному з автомобільною дорогою земляному полотні смороду повінні буті відділені від дороги роз'єднувальною Смуга шириною не менше 0.8 м. Розташування тротуарів впрітул до проїзної части автомобільної дороги допускається лишь во время реконструкції підприємства.
При приляганні тротуару до проїзної частини тротуар повинен бути на рівні верху бортового каменя, але не менше ніж на 0.15 м вище проїзної частини.

1.14. Для переходу каналів і траншей повинні бути встановлені містки шириною не менше 0.8 м, огороджені поруччям висотою не менше 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м. Підходи до містків повинні бути вільними і темної пори доби освітлюватись.

1.15. Заглиблені резервуари, колодязі, люки повинні бути закриті надійними накривками врівень з прилеглою територією, а під час проведення ремонтних робіт повинні бути огороджені.
Відкриті заглибини (котловани, траншеї, ями) повинні мати огорожі висотою 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м; тимчасово відкриті колодязі повинні бути огороджені або закриті щитами з встановленням попереджувальних (заборонних) переносних знаків безпеки і освітлюватись темної пори доби.

1.16. Територія підприємства повинна бути рівною, мати необхідні нахили і пристрої для відведення атмосферних і поливальних вод. Вільні ділянки території повинні бути озеленені. З настанням темряви територія підприємства повинна освітлюватись.

1.17. Територія підприємства повинна бути обладнана спеціальними майданчиками для зберігання пального, сировини, допоміжних матеріалів та устаткування з урахуванням вимог правил безпеки і санітарних норм. Тверде паливо повинно зберігатися згідно з вимогами п.7.10.6. Правил пожежної безпеки в Україні.

1.18. Розміщувати житлові будинки, ясла, дитячі садки, школи, клуби або використовувати для цих потреб приміщення, розташовані на території підприємства, а також в санітарно-захисній зоні, не дозволяється.

1.19. Не дозволяється прибудовувати побутові, допоміжні і адміністративні приміщення до будівель з вибухопо-жежонебезпечними виробництвами і розміщувати їх в небезпечній зоні діяння ударної хвилі під час вибуху.

1.20. Будівництво тимчасових будівель і споруд на території виробничої зони діючого підприємства не дозволяється.

1.21. Будівельний майданчик на території підприємства для запобігання доступу сторонніх осіб повинен бути огороджений. У випадку неможливості влаштування огорожі він повинен бути позначений відповідними знаками і написами.

1.22. Прибирання території повинно проводитись щоденно: влітку для запобігання запилення її слід регулярно поливати; взимку проїзди і проходи повинні систематично очищуватись від снігу і льоду, посипатись піском.

1.23. Прокладання (розміщення) газопроводів і інших підземних комунікацій повинно бути означене розпізнавальними знаками і нанесене на генплані підприємства.

2. Автомобільні проїзди та залізничні колії

2.1. Рух транспорту на підприємстві повинен буті організованій за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідніх потоків з Вказаним на ній поворотами, зупинка, віїздамі, переходами ТОЩО. Схема маршрутів руху винна буті вівішена в місцях стоянки транспорту, перед в'їздамі на теріторію підприємства и в других необхідніх для цього місцях.

2.2. Територія підприємства повинна бути обладнана дорожніми знаками, покажчиками швидкості руху транспорту за ГОСТ 10807-78 і знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. Необхідна кількість дорожніх знаків і покажчиків і місця їх встановлення повинні обґрунтовуватись схемою организації руху транспортних і пішохідних потоків.

2.3. Вантажопотокі на Заводська подвір'ї НЕ повінні мати зустрічніх І, по возможности, Перехресних напрямків.

2.4. Внутрішньозаводські автодороги повинні відповідати вимогам СНиП 2.05.02-85 і СНиП 2.05.07-91.
Експлуатація, утримання та ремонт автотранспорту має відповідати вимогам Правил охорони праці на автомобільному транспорті.

2.5. До всіх будівель і споруд підприємства повинен бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будівлями не дозволяється захаращувати і використовувати для складування матеріалів, устаткування і для стоянки автотранспорту.

2.6. Закриття окремий ділянок доріг допускається з Дозволу власника підприємства после попередня Узгодження з місцевімі органами пожежного Нагляду и при умові наявності об'їзніх Шляхів.
На період проведення ремонту доріг підприємства у від¬повідніх місцях повінні буті Установлені покажчики напрямків об'їзду або влаштовані переїзді через ділянки, де ведеться ремонт.

2.7. Ширина проїзної части автодоріг до виробничих корпусів винна буті НЕ менше 7 м, других - з однобічнім рухом автомобілів - 4.5 м.

2.8. Ширину воріт автомобільних в'їздів на теріторію підприємства Належить прійматі по найбільшій шіріні автомобілів, что застосовуються, плюс 1.5 м, но НЕ менше 4.5 м, а ширину воріт для ЗАЛІЗНИЧНИХ в'їздів - НЕ менше 4.9 м.

2.9. Вантажно-розвантажувальні рампи та платформи повинні мати не менше двох розосереджених сходів або пандусів. Ширина вантажно-розвантажувальних рамп і платформ при використанні електронавантажувачів повинна бути не менше 4.5 м.
Поперечний нахил підлоги рамп і платформ повинен бути рівним 1%.

2.10. Висоту платформи для залізничного транспорту слід приймати, як правило, рівною 1.4 м від рівня головки рейки. Для забезпечення відткриття дверей усіх типів ізотермічних вагонів уздовж залізничної колії платформа повинна мати знижену частину шириною 0.56 м та висотою 1.1 м від головки рейки відповідно до вимог СНиП 2.11.02-87.
Висота вантажної платформи для автомобільного транспорту повинна бути рівною 1.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика. Допускається при обгрунтуванні улаштування зрівнювальних платформ висотою 0.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика.
Рампи з боку під'їзду автомобілів повінні буті обладнані відбійнімі брусками для обмеження заднього ходу автомобіля и відкіднімі колесовідбійнімі брусами, что запобігають падінню електронавантажувачів на ділянках рампи, вільніх від вагонів.

2.11. Улаштування внутрішньозаводських залізничних колій, переїздів і переходів через них, організація і експлуатація залізничного господарства повинні задовольняти вимоги Правил технічної експлуатації залізниць, а також СНиП ІІ-39-79 і СНиП 2.05.07-91.

2.12. Будівництво Додатковий колій на існуючій залізнічній під'їзній колії, яка знаходиться у віданні залізниці, здійснюється підпріємством за проектом, узгодженням з залізніцею.

2.13. Відкриття для постійної ЕКСПЛУАТАЦІЇ наново побудованої залізнічної під'їзної колії и подача на Цю колію рухомого складу допускається после проведення робіт по ее будівництву у відповідності з проектом, Прийняття у встановленому порядку до ЕКСПЛУАТАЦІЇ і визначення залізніцею порядку обслуговування.

2.14. Подача вагонів на залізничні під'їзні колії в период їх будівництва допускається лишь за умов Тимчасова погодження поміж відділенням залізниці и будівельною організацією, відповідальною за Безпека руху.
На шкірних залізнічну під'їзну колію повінні буті: технічний паспорт, план під'їзної колії, поздовжній Профіль та креслення штучних споруд.

2.15. Залізничні під'їзні колії, локомотиви и вагони, Які знаходяться на балансі підприємства, повінні утрімуватісь ним у повній технічній справності.
Переїзди і переходи через внутрішньозаводські залізничні колії повинні мати суцільний настил на рівні головки рейки. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах не дозволяється.

2.16. Локомотиви і вагони, що належать підприємствам і виходять на колії загальної мережі залізниці, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць. По¬рядок виходу на станцію примикання локомотива, який належить підприємству, встановлюється начальником відділення залізниці.

2.17. Працівники ЗАЛІЗНИЧНИХ під'їзніх колій підприємств, Які зв'язані з рухом поїздів, проходять у встановленому порядку навчання и перевірку знань Правил технічної ЕКСПЛУАТАЦІЇ залізниць, інструкцій по сигналізації, руху поїздів и маневровій работе на залізніцях, ціх Правил, Статуту про дісціпліну ПРАЦІВНИКІВ залізничного транспорту . Особи, Які НЕ пройшли такой Перевірки, до роботи НЕ допускаються.

2.18. При віконанні службових обов'язків на коліях залізниць працівники ЗАЛІЗНИЧНИХ під'їзніх колій підприємств зобов'язані мати при Собі посвідчення Встановлення бланках про перевірку знань и точно Виконувати Розпорядження черговий по станції або диспетчера.

2.19. Виходи з будівель не повинні спрямовуватись в бік залізничних колій, розміщених безпосередньо біля виробничих споруд.
При наявності віходів з виробничих або допоміжніх будівель на залізничні колії, что розміщені Ближче чем 6 м від будівель, винна буті передбача автоматична звукова сигналізація, что попереджає про Наближення залізничного транспорту, а такоже Встановлені бар'єри висота НЕ менше 1 м, Які огороджують залізничні колії в місцях виходів з будівель.

2.20. В місцях перехрещень залізничних колій з автомобільними дорогами повинні влаштовуватись переїзди. Проїзд транспортних засобів і самохідних машин, а також прогін худоби через залізничні колії у невстановлених місцях не дозволяється.
Переїзді повінні мати суцільній поміст, Під'їзди, огороджені стовпцямі и поруччям, електричне освітлення, шлагбауми, а такоже попереджувальних звукових або світлову сігналізацію.

2.21. В місцях перехрещень залізничних колій з пішохідними дорогами повинні бути влаштовані переходи, обладнані рівним суцільним помостом, укладеним на рівні з головками рейок, звуковою сигналізацією, електричним освітленням.
Переходь повінні буті обладнані шлагбаумами, попереджувальних знаками «бережемо потягу!», Світловою або звуковою сігналізацією.

2.22. Швидкість руху залізничного і автомобільного транспорту по території підприємства повинна бути вказана для кожного виду транспорту на спеціально вивішених (виставлених) дорожніх знаках за ГОСТ 10807-78 і не перевищувати таких величин:
залізничний транспорт
- ешелону з локомотивом Попереду - 15 км / г;
- ешелону з локомотивом позаду вагонів - 10 км / г;
- во время руху у важкий условиях, а такоже при переїзді, в'їзді або віїзді з территории, во время прічеплення вагонів - 5 км / г;
- во время руху вагонів вручну - 2 км / г.
автомобільний транспорт
- при проїзді території підприємства - 10 км / г;
- на пересіченні переїздів підприємства, во время виїзду и в'їзду - 5 км / г;
- при Русі автомобіля заднім ходом - 3 км / г;
- Автонавантажувачі, електрокарі - 3 км / г.

2.23. Пересування вагонів вручну повинно проводитись у відповідності з інструкцією, затвердженою керівником підприємства.

2.24. Чи не дозволяється допускаті на локомотиви, у кабіни управління моторвагонного поїздамі, автомотрисами, дрезини и іншімі Рухом одиниць, до сігналів, стрілок, апаратів, механізмів и других прістроїв, пов'язаних з забезпечення безпеки руху, а такоже в приміщення, звідки здійснюється управління сигналами и іншімі подібнімі прилаштувати, осіб, Які НЕ ма ють права доступу до них.
Робітники, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до керування локомотивами, моторовагонними поїздами, автомотрисами, дрезинами і іншими рухомими одиницями, сигналами, стрілками, апаратами і механізмами лише під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.

2.25. Особи, Які вступають на посади, пов'язані з рухом поїздів, повінні пройти медичний огляд для визначення прідатності їх до Виконання роботи відповідно з Вимогами п.3.4.2. ч. 1 ціх Правил.
2.26. На підприємстві повінні буті Встановлені Терміни, порядок Перевірки знань и обов'язки осіб относительно контролю за станом транспортних Шляхів.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся як обробляються ваші дані коментарів.