Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Загальні положення і вимоги ОП

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Загальні вимоги
1.1. Термін приведЗагальні положення і вимоги ОПення у відповідність з Вимогами ціх Правил планування территории, будівель та споруд, размещения устаткування, что введені в експлуатацію до видання Правил, встановлюються місцевімі органами Державного комітету України по Нагляду за охороною праці (надалі - Держнаглядохоронпраці) за участю других державних ОРГАНІВ Нагляду та управління охороною праці відповідно до Законів України Про охорону праці та Про Пожежна безпека.
План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами Правил (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні засоби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду) і термін його виконання адміністрація підприємства повинна опрацювати та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляду не пізніше шести місяців після введення Правил в дію.

1.2. У разі відсутності у Правилах вимог, Дотримання якіх необхідне для забезпечення безпеки праці конкретно на даного підприємстві, керівник (надалі - власник) підприємства зобов'язаний Вжити узгодженням з місцевімі органами Держнаглядохоронпраці и Держпожнагляду відповідно до їх компетенції ЗАХОДІВ, что забезпечують БЕЗПЕКУ ПРАЦІВНИКІВ.

1.3. Проектування виробничих об'єктів, розробка Нових технологій, ЗАСОБІВ виробництва, ЗАСОБІВ колективного та індивідуального захисту працюючих повінні проводитись з урахуванням вимог относительно охорони праці и пожежної безпеки. Чи не дозволяється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення и Впровадження Нових технологій и Вказаним ЗАСОБІВ без попередньої експертизи (Перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та пожежної безпеки.
Фінансування цих робіт може проводитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

1.4. Введення в експлуатацію Нових и реконструйованіх об'єктів виробничого призначення, виготовлення и передача у виробництво зразків Нових машин, механізмів, устаткуван¬ня та других ЗАСОБІВ виробництва, Впровадження Нових технологій без Дозволу ОРГАНІВ державного Нагляду НЕ дозволяється.

1.5. Проектні организации зобов'язані Здійснювати авторський нагляд за Дотримання проектних РІШЕНЬ по вопросам охорони праці и пожежної безпеки при будівництві та ЕКСПЛУАТАЦІЇ запроектованіх ними підприємств и об'єктів.

1.6. Відступ від вимог Правил при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні НЕ допускається.

1.7. Машини, Механізми, устаткування, транспортні засоби и технологічні процеси, что впроваджуються у виробництво и в стандартах, на Які є вимоги относительно забезпечення безпеки праці, життя и здоров'я людей, повінні мати сертифікати, что засвідчують БЕЗПЕКУ їх использование, Виданих у встановленому порядку .

1.8. Чи не дозволяється! Застосування у ВИРОБНИЦТВІ шкідливих Речовини, на Які НЕ розроблені гранично Допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю и Які НЕ пройшли токсікологічну експертизу.

1.9. У разі надходження на підприємство Нових небезпечний Речовини або наявності такой кількості небезпечний Речовини, яка требует Вжиття Додатковий ЗАХОДІВ безпеки, власник зобов'язаний завчасно повідоміті про це органи державного наочний, Розробити и узгодіті з ними заходи относительно захисту здоров'я та життя ПРАЦІВНИКІВ, населення та охорони навколишнього природного середовища.

1.10. Зміни и ДОПОВНЕННЯ окремий пунктів Правил допускаються лишь з Дозволу Держнаглядохоронпраці та ОРГАНІВ, что їх узгоділі, у відповідності з Положенням про порядок опрацювання, Прийняття, переглядання та Скасування державних міжгалузевіх и галузевих нормативних АКТІВ про охорону праці.

1.11. На підпріємствах наказом прізначаються посадові особи, відповідальні за справний стан и безпечного експлуатацію об'єктів підвіщеної небезпеки:
- електрогосподарства;
- газового господарства;
- парових и водогрійніх котлів и Іншого устаткування котельних;
- посудин, что Працюють під лещата;
- Пересувна транспортних ЗАСОБІВ;
- водопровідно-каналізаційного и вентіляційного господарства;
- зварювальних апаратів та їх зберігання;
- проведення вогневіх робіт на спеціально віділеніх постійніх місцях, їх підготовка и проведення;
- Іншого устаткування і робіт з підвіщеною небезпеки.
Керівник підприємства призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.
Накази про призначення цих працівників видаються після перевірки у встановленому порядку знань ними відповідних нормативних актів щодо охорони праці та пожежної безпеки (правил, інструкцій, положень тощо).

1.12. Виробничі Будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні засоби повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги, что забезпечують нешкідліві и Безпечні умови праці.
Ці вимоги включають безпеку використання території та виробничих приміщень, безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень та робочих місць у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами і правилами, обладнання санітарно-побутових приміщень.

1.13. Технологічні процеси, машини, Механізми, устаткування, транспортні засоби, Придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лишь за умови відповідності їх до нормативних АКТІВ про охорону праці, пожежна безпека та охорону навколишнього середовища, Які діють в Україні.

1.14. Заміна устаткування на інше, что має відмінні, чем у того, что замінюється, виробничо-технічні характеристики (принцип Дії, конструкцію, продуктивність, параметри технологічного процесса, розміри, масу ТОЩО), або его перекомпонування, або зміна схеми обв'язки повінні Виконувати за проектом, узгодженням інженером з охорони праці підприємства, у необхідніх випадка - галузева науково-досліднімі інстітутамі, и ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів у встановленому порядку.
Вносити зміни в конструкцію устаткування та в технічні параметри, наведені в паспорті, без узгодження з заводом-виробником, спеціалістами з охорони праці підприємства, а по устаткуванню з підвищеною небезпекою також з органами Держнаглядохоронпраці, не дозволяється.

1.15. У випадка Зміни технологічного процесса, заміні устаткування, Виникнення аварійної ситуации, аварій або травмуванню працюючих технологічні регламенти та інструкції, Нормативні акти з охорони праці підприємства та патенти переглянутися и при потребі внести до них Зміни, затвердіті у встановленому порядку до Закінчення терміну їх Дії.

1.16. Температура, відносна вологість, ШВИДКІСТЬ руху Повітря, концентрація шкідливих Речовини у повітрі РОБОЧОЇ зони виробничих приміщень підприємств повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги, викладеня у Додатках 1,2 та 11.

1.17. Рівні шуму и вібрації на постійніх робочих місцях НЕ повінні перевіщуваті граничнодопустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90.

1.18. Захист будівель і споруд від блискавки повинен Виконувати согласно з Вимогами інструкції РД 34.21.122-87.

1.19. Власник створює на підприємстві службу охорони праці согласно з Типовим положенням.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

1.20. Організація роботи з охорони праці на підприємстві, права та обов'язки посадових осіб та ПРАЦІВНИКІВ повінні буті вікладені у нормативних актах, розроблення согласно з Порядком опрацювання и затвердження власником нормативних АКТІВ про охорону праці, что діють на підприємстві.

1.21. На підпріємствах з кількістю працюючих 50 и более чоловік Незалежності від форм власності за, відів ДІЯЛЬНОСТІ та наявності підрозділів державної або відомчої пожежної охорони зі складу працюючих створюються, у відповідності з Законом України Про Пожежна безпека, Добровільні пожежні дружини (команди) и пожежно-технічні КОМІСІЇ.
Основні завдання, порядок створення і організація роботи добровільної пожежної дружини викладені у Положенні про добровільні пожежні дружини (команди). Основні завдання і напрями роботи пожежно-технічної комісії викладені у Типовому положенні про пожежно-технічну комісію.

1.22. Державний нагляд за додержанням вимог ціх Правил здійснюють органи:
- Державного комітету України по Нагляду за охороною праці;
- державного пожежного Нагляду Управління державної пожежної охорони (УДПО) Міністерства внутрішніх справ України;
- санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

1.23. Контроль за додержанням вимог ціх Правил здійснюють служби охорони праці:
- галузевого центрального органу державної віконавчої власти;
- місцевіх державних адміністрацій та Рад народних де¬путатів у межах відповідної территории;
- підприємств.

1.24. Громадський контроль за додержанням ціх Правил здійснюють:
- трудові колективи - через вибраних ними уповноважених;
- Професійні спілки - в особі своих віборніх ОРГАНІВ и представителей.

2. Обов'язки, права и відповідальність
за порушення цих Правил

2.1. Керівники підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог ціх Правил в межах покладених на них завдання та функціональніх обов'язків согласно з чіннім законодавством.

2.2. За Безпечність конструкції, правільність Вибори матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту и технічного діагностування, а такоже відповідність об'єкта ЦІМ Правил відповідає підприємство, установа, організація (Незалежності від форм власності за та відомчої належності), что Виконує відповідні роботи.

2.3. Власник, Який Створив нове підприємство, зобов'язаний здобудуть від ОРГАНІВ Держнаглядохоронпраці та державного пожежного Нагляду Дозвіл на початок его роботи.

2.4. Власник підприємства зобов'язаний:
- создать в кожному структурному підрозділі и на робочому МІСЦІ умови праці відповідно до вимог нормативних АКТІВ, а такоже Забезпечити додержання прав ПРАЦІВНИКІВ, гарантованого законодавством про охорону праці;
- Забезпечити Функціонування системи управління охороною праці;
- создать відповідні служби и прізначіті посадових осіб, Які повінні Забезпечувати вирішенню конкретних вопросам охорони праці, затвердіті інструкції про їх обов'язки, права и відповідальність за виконання покладених на них функцій;
- організуваті проведення лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ умів праці, атестації робочих Місць на відповідність нормативним актам про охорону праці;
- розробляті и затверджуваті положення, інструкції, інші Нормативні акти про охорону праці, что діють в межах підприємства, та встановлюваті правила Виконання робіт и поведінкі ПРАЦІВНИКІВ на підприємстві;
- Здійснювати Постійний контроль за додержанням працівнікамі технологічних процесів, правил поведение з машинами, механізмамі, устаткуванням та іншімі засоби виробництва, використаних ЗАСОБІВ колективного та індивідуального захисту, Виконання робіт у відповідності до вимог относительно охорони праці;
- організовувати пропаганду безпечного методів праці та Співробітництво з працівнікамі у Галузі охорони праці;
- вжіваті узгодженням з органами державного Нагляду ЗАХОДІВ, что забезпечують БЕЗПЕКУ ПРАЦІВНИКІВ у разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, Які необходимо Виконувати для забезпечення нешкідлівіх та безпечного умів праці на питань комерційної торгівлі роботах.

2.5. Працівник зобов'язаний:
- знаті и Виконувати вимоги нормативних АКТІВ про охорону праці, правила поведение з машинами, механізмамі, устаткуванням та іншімі засоби виробництва, користуватись засоби колективного та індивідуального захисту;
- Дотримуватись зобов'язань относительно охорони праці, передбачення колективного договору (угідь, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
- Дотримуватись встановлення протипожежних режиму, Виконувати вимоги правил та других нормативних АКТІВ по вопросам пожежної безпеки.
- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні оглянувши;

2.6. Особи, винні у порушенні цих Правил, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

3. Порядок розслідування аварій та нещасних
випадків

3.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце на виробництві, проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

4. Організація навчання та вимоги до персоналу

4.1. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

4.2. Власник повинен при укладанні трудового договору проінформуваті працівника під Розписка про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечний и шкідливих факторів, Які Ще не усунуті, можливий НАСЛІДКІВ їх впліву на здоров'я і про права на пільги и компенсацію за працю в таких условиях . Власник зобов'язаний за свои кошти організуваті проведення попередня (при прійнятті на роботу) i періодичних (в течение Трудової ДІЯЛЬНОСТІ) медіч¬ніх оглядів ПРАЦІВНИКІВ, зайнятий на важкий роботах, робота із шкідлівімі чи небезпечний умови праці або таких, де є потреба у професійному доборі , а такоже щорічного обов'язкового медичного огляду осіб ВІКОМ до 21 року, согласно з Положенням про медичний огляд ПРАЦІВНИКІВ питань комерційної торгівлі категорій.

4.3. Посадові особи и спеціалісти, інші працівники підприємств, а такоже ПРИВАТНІ особини, Які зайняті Проектування, виготовлення, монтажем, налагоджуванням, ремонтом, реконструкцією, діагностуванням та експлуатацією об'єктів, Виконання робіт, обумовлених Правилами, проходять підготовку (Підвищення кваліфікації), перевірку знань правил у порядку, передбачення Типового положення про навчання, Інструктаж и перевірку знань ПРАЦІВНИКІВ по вопросам охорони праці и Типового положення про Спеціальне навчання, Інструктаж и перевірку знань по вопросам п жежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України.

4.4. Посадові особи до качана Виконання своих обов'язків и періодічно один раз на три роки повінні проходити навчання и перевірку знань по вопросам пожежної безпеки. Порядок организации навчання візначається Переліком посад, при прізначенні на Які особи зобов'язані проходити навчання и періодічну перевірку знань по вопросам пожежної безпеки та порядок его организации.

4.5. Працівники, зайняті на роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальні навчання і не менше одного разу на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

4.6. Перелік питань з перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

4.7. Особи, якіх пріймають на роботу, пов'язану з підвіщеною пожежно небезпеки, попередньо-, до качана самостійного Виконання робіт, повінні пройти Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвіщеною пожежно небезпеки, один раз на рік проходять перевірку знань відповідніх нормативних АКТІВ з пожежної безпеки.

4.8. Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

4.9. Відповідальність за організацію навчання и перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві покладається на его керівника, а в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні ТОЩО) - на керівніків ціх підрозділів.

4.10. Контроль за навчання и періодічністю Перевірки знань по вопросам охорони праці Здійснює служба охорони праці або працівники, на якіх покладені ЦІ обов'язки керівніком підприємства.

4.11. Не дозволяється допуск осіб віком до вісімнадцяти років до робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

4.12. Не дозволяється застосування праці жінок до робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
Не дозволяється залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

4.13. Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, не дозволяється. 

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.