Рубрики
Мікробіологія молока і молочних продуктів

Вимоги до безпеки сирого молока і сирих вершків

ВИМОГИ ДО сирому МОЛОКУ, ПРОДУКТАМ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

Вимоги до безпеки сирого молока і сирих вершків

1. Умови отримання від сільськогосподарських тварин молока, перевезення, реалізації та утилізації сирого молока і сирих вершків, молочних продуктів непромислового виробництва повинні відповідати вимогам законодавства Російської Федерації про ветеринарію.

2. Сире молоко повинно бути отримано від здорових сільськогосподарських тварин на території, благополучної щодо інфекційних та інших спільних для людини і тварин захворювань.

3. Не допускається використання в їжу сирого молока, отриманого протягом перших семи днів після дня отелення тварин і протягом п'яти днів до дня їх запуску (перед їх отеленням) і (або) від хворих тварин і знаходяться на карантині тварин.

4. Виробник повинен забезпечувати безпеку сирого молока з метою відсутності в ньому залишкових кількостей пригнічують, миючих, дезинфікуючих і нейтралізують речовин, стимуляторів росту тварин (в тому числі гормональних препаратів), лікарських засобів (в тому числі антибіотиків), що застосовуються в тваринництві з метою відгодівлі, лікування худоби і (або) профілактики його захворювань.

5. Молоко, що отримується від різних видів сільськогосподарських тварин, за винятком коров'ячого молока, має відповідати показникам, які встановлені стандартами, нормативними документами федеральних органів виконавчої влади, склепіннями правил і (або) технічними документами.

6. Масова частка сухих знежирених речовин в коров'ячому сирому молоці повинна становити не менше ніж 8,2 відсотка. Щільність коров'ячого молока, масова частка жиру в якому становить 3,5 відсотка, повинна бути не менше ніж 1 027 кілограмів на кубічний метр при температурі 20 градусів Цельсія або не менше ніж еквівалентне значення для молока, масова частка жиру в якому інша.

7. До сирому молоку, яке використовується для виробництва харчових продуктів з певними споживчими властивостями, можуть пред'являтися такі додаткові вимоги:

1) сире молоко сільськогосподарських тварин, призначене для виробництва продуктів дитячого харчування на молочній основі, має відповідати вимогам цієї статті, а також таким вимогам:

а) показник чистоти не нижче першої групи, показник термоустойчивости по алкогольної пробі не нижче третьої групи відповідно до вимог національного стандарту;

б) кількість колоній мезофільних аеробних мікроорганізмів і факультативно анаеробних мікроорганізмів не перевищує допустимий рівень, встановлений для сирого молока вищого сорту і сирого молока першого ґатунку згідно з додатком 2 до цьому Закону;

в) кількість соматичних клітин не перевищує допустимий рівень, встановлений для сирого молока вищого сорту згідно з додатком 2 до цьому Закону;

г) зберігання та перевезення сирого молока, призначеного для виробництва продуктів дитячого харчування на молочній основі, здійснюються в окремих ємностях з дотриманням вимог, передбачених статтею 6 цього Закону;

д) використання сирого молока, показники ідентифікації якого не відповідають виду сільськогосподарських тварин, від яких отримано молоко, і (або) показники безпеки якої не відповідають вимогам цього Закону, не допускається;

2) сире молоко коров'яче, призначене для виробництва молока стерилізованого, в тому числі молока концентрованого або молока згущеного, має відповідати вимогам цієї статті та показником термоустойчивости по алкогольної пробі не нижче третьої групи відповідно до вимог національного стандарту;

3) сире молоко коров'яче, призначене для виробництва сиру, повинно відповідати вимогам цієї статті, а також таким вимогам:

а) сичужний-бродильна проба I і II класів;

б) рівень бактеріального обсіменіння по редуктазної пробі I і II

класів відповідно до вимог національного стандарту, кількість

колоній мезофільних аеробних мікроорганізмів і факультативно анаеробних

мікроорганізмів становить не більше ніж 1 x 10 колонієутворюючих одиниць

в кубічному сантиметрі;

в) кількість спор мезофільних анаеробних лактатсбражівающіх маслянокисле мікроорганізмів становить для:

сирів з низькою температурою другого нагрівання не більше ніж 13 000 суперечка в кубічному дециметр;

сирів з високою температурою другого нагрівання не більше ніж 2 500 суперечка в кубічному дециметр;

г) кислотність не більше 19 градусів Тернера;

д) масова частка білка не менше 2,8 відсотка;

4) коров'яче сире молоко, призначене для виробництва продуктів дієтичного харчування, повинна відповідати вимогам цієї статті, а також таким вимогам:

а) кількість колоній мезофільних аеробних мікроорганізмів і
факультативно анаеробних мікроорганізмів не більше ніж 5 x 10
колонієутворюючих одиниць в кубічному сантиметрі;
б) кількість соматичних клітин становить не більше ніж 5 x 10 в
кубічному сантиметрі;
в) показник термоустойчивости по алкогольної пробі не нижче другої групи відповідно до вимог національного стандарту.

8. Показники хімічної та радіологічної безпеки коров'ячого сирого молока і сирих вершків не повинні перевищувати встановлений в додатку 1 до цьому Закону допустимий рівень.

9. Показники мікробіологічної безпеки і вмісту соматичних клітин коров'ячого сирого молока і сирих вершків не повинні перевищувати встановлений в додатку 2 до цьому Закону допустимий рівень.

10. Рішення про використання сирого молока і сирих вершків, які не відповідають вимогам безпеки допустимих рівнів вмісту потенційно небезпечних речовин, мікроорганізмів і соматичних клітин, приймає виробник відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про ветеринарію, законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та законодавства в галузі екологічної безпеки.

Вимоги до спеціальних технологічних процесів при виробництві, зберіганні, перевезенні та утилізації сирого молока і сирих вершків

1. Спеціальні технологічні процеси, які застосовуються при виробництві сирого молока, умови утримання, годівлі, доїння сільськогосподарських тварин, умови збору, охолодження і зберігання сирого молока і сирих вершків повинні відповідати вимогам законодавства Російської Федерації про ветеринарію.

2. Сире молоко після доїння сільськогосподарських тварин повинно бути очищено та охолоджене до температури 4 градуса Цельсія плюс-мінус 2 градуса Цельсія протягом 2 годин.

3. Допускається зберігання сирого молока виробником при температурі 4 градуса Цельсія плюс-мінус 2 градуса Цельсія не більше ніж 24 години з урахуванням часу перевезення, зберігання сирих вершків при температурі не вище ніж 8 градусів Цельсія не більше ніж 36 годин з урахуванням часу перевезення.

4. Допускається попередня термічна обробка, в тому числі пастеризація, сирого молока виробником у випадках:

1) кислотності сирого молока від 19 градусів до 21 градуси Тернера;

2) зберігання сирого молока більш ніж 6 годин;

3) перевезення сирого молока, тривалість якої перевищує допустимий період зберігання охолодженого сирого молока, але не більше ніж на 25 відсотків.

5. При застосуванні попередньої термічної обробки сирого молока, в тому числі пастеризації, режими термічної обробки (температура, обмеження в часі) вказуються в супровідній документації.

6. Сільськогосподарські товаровиробники при виробництві сирого молока і сирих вершків повинні використовувати обладнання та матеріали, дозволені для контакту з молочними продуктами федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів.

7. Під час перевезення охолоджених сирого молока або сирих вершків до місця переробки аж до початку їх переробки температура таких продуктів не повинна перевищувати 10 градусів Цельсія. Сире молоко і сирі вершки, які не відповідають встановленим вимогам до їх температурі, підлягають негайній переробці.

8. Перевезення сирого молока і сирих вершків здійснюється в ємностях з щільно закриваються кришками, виготовлених з матеріалів, дозволених для контакту з молоком федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, і опломбованих. Транспортні засоби повинні бути обладнані холодильними системами, що забезпечують підтримку температури, передбаченої цим Законом.

9. Зберігання та перевезення сирого молока і сирих вершків супроводжуються документами, що підтверджують їх безпеку, і інформацією, передбаченої частинами 23 і 24 статті 36 цього Закону.

10. Зберігання сирого молока, молока, яка зазнала термічній обробці, сирих вершків виробником продуктів переробки молока до початку переробки здійснюється в окремих маркованих ємностях при температурі 4 градуса Цельсія плюс-мінус 2 градуса Цельсія в межах термінів придатності продукту.

11. Утилізація сирого молока або сирих вершків, які не відповідають вимогам цього Закону, здійснюється виробником або продавцем цих продуктів в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про ветеринарію, законодавством Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та законодавства в галузі екологічної безпеки.

Вимоги до продуктів переробки молока

1. Виробництво продуктів переробки молока має здійснюватися з молока, що відповідає вимогам до показників безпеки, встановленим цим Законом, і підданого термічній обробці, що забезпечує отримання відповідних вимогам цього Закону таких готових продуктів.

2. Зміст в продуктах переробки молока, призначених для реалізації, токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, пестицидів, радіонуклідів, мікроорганізмів і значення показників окислювального псування не повинні перевищувати норми, встановлені цим Законом.

3. Показники хімічної та радіологічної безпеки продуктів переробки молока не повинні перевищувати встановлений в додатку 3 до цьому Закону допустимий рівень.

4. Показники мікробіологічної безпеки продуктів переробки молока не повинні перевищувати встановлений в додатку 4 до цьому Закону допустимий рівень.

5. Розробка і виробництво нових продуктів переробки молока здійснюються відповідно до міжнародних стандартів, або національними стандартами, або стандартами організацій. Вимоги зазначених стандартів до таких продуктів або до пов'язаних з ними процесів виробництва, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом. Продукти, які вперше проводяться на території Російської Федерації або ввозяться на територію Російської Федерації, підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

6. Немолочні компоненти, що використовуються при виробництві продуктів переробки молока, повинні відповідати вимогам законодавства Російської Федерації в області забезпечення якості та безпеки харчових продуктів.

7. Не допускається застосування харчових добавок і ароматизаторів, за винятком функціонально необхідних компонентів, при виробництві продуктів дієтичного харчування і національних молочних продуктів.

8. Контроль рівня змісту пробіотиків і пребіотиків в збагачених продуктах переробки молока здійснюється методами, застосовуваними для контролю рівня вмісту цих компонентів.

9. Рішення про використання продуктів переробки молока, які не відповідають вимогам цієї статті, приймає виробник або продавець відповідно до вимог законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, законодавства Російської Федерації про ветеринарію і законодавства в галузі екологічної безпеки.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся як обробляються ваші дані коментарів.