Рубрики
виробництво карамелі

Довідкова література з категорії »Виробництво карамелі» (Додаток 4)

 1. Авдєєва А. В., Соколовський А. Л., Циганова П. А. Дослідження корозійної стійкості металів в кондитерському виробництві, Праці МТІПП, вип. 10, Піщепроміздат, 1957.
 2. А в д е і ч е в І. М., К о р л я к о в а В. М., Приготування карамельної маси на инверта, Збірник праць по инверта, ввійти кондитерів, 1933.
 3. Авдеіча І. Н., Нове в кондитерському виробництві, ввійти кондитерів, 1938.
 4. Александров В. В., Афанасьєва Н. В., Грюнер В. С., Вплив способів гідролізу крохмалю на властивості патоки, Праці ВКНІІ, IX, Піщепроміздат, 1953.
 5. Бронштейн І. І., З м про л я н і ц к и й М. X., Автоматизація вивантаження карамельної маси з змієвикових вакуум-апаратів ВКНІІ, реферати наукових робіт, вип. 1, Піщепроміздат, 1957.
 6. Б у х а р о в П. С., Таблиці підвищення температур кипіння, Техніка і технологія кондитерського виробництва, НКДП СРСР, Главкондітер, 1935.
 7. Грейсер Р. Я., Механічні властивості карамельної маси. Праці ВКНІІ, вип. 7, Піщепроміздат, 1951.
 8. Г р е й з е р Р. Я., З досвіду роботи потокових ліній ВКНІІ, Реферати наукових робіт, вип. 1, Піщепроміздат, 1957.
 9. Г рейсер Р. Я-, Колесова О. Д., Довідник кондитера, частина 1, Піщепроміздат, 1958.
 10. Г р і б а н о в Н. Н., Вимоги, що пред'являються кондитерської промисловістю до якості паперових матеріалів, ввійти харчової промисловості, Праці науково-технічної наради, М., 1954.Довідник кондитера, частина 1, Піщепроміздат, 1958.
 11. Г р ю н е р В. С., Горшков І. М., Ільїна Н. В., Порівняння деяких способів отримання карамелі зі зниженою гігроскопічністю, Праці ЦКНІІ, вип. 96, 1937.
 12. Д р у ж и н і н а Т. І., Афанасьєва Н. В., Раціональна схема технологічного процесу варіння карамельного сиропу на инверта, Праці ЦКНІІ, вип. 80, 1936.
 13. Євстигнєєв В. Б., Никифорова В. Н., Соколовський А. Л., Дослідження хімічних змін цукрів при виготовленні карамельної маси, Праці ВКНІІ, Піщепроміздат, 1952, № 8.
 14. Журавльова Є. І., Інверсія сахарози кислотами, Збірник праць по инверта ввійти кондитерської промисловості, 1933 р
 15. Іванов С. 3., Розпад сахарози і шляхи його зниження в цукровому виробництві, Автореферат дисертації, М., 1958.
 16. Кочетков І. А., Г рейсі р Р. Я., Апарат для безперервного глянцевания карамелі, Матеріали технічної інформації ВКНІІ, вип. 1, 1957.
 17. Маршалкин Г. А., Технологічне обладнання кондитерського виробництва, Піщепроміздат, 1957.
 18. Нестеров В. Н., Смол Яницький М. X., Універсальна потокова лінія виробництва карамелі, Піщепроміздат, 1955.
 19. Н і к и ф о р ів а В. Н., Вплив режиму приготування інвертного сиропу на стійкість карамелі, «Хлібопекарська і кондитерська примушуєлінь », 1957, № 5.
 20. Н і к и ф о р о в а В. Н., Соколовський А. Л., Вплив продуктів розкладання цукру на властивості карамельної маси, Реферати наукових робіт ВКНІІ, вип. 1. Піщепроміздат, 1957.
 21. Никифорова В. Н., Дослідження змін цукрів при нагріванні методом хроматографування на папері, Праці ВКНІІ, № 13, М., Піщепроміздат, 1958.
 22. Писарєв Н. С., Технологічні властивості кислот для підкислення карамелі, ввійти кондитерів, 1938.
 23. Попова Н. В., Дослідження в'язкості деяких напівфабрикатів кондитерської промисловості, Праці ВКНІІ, № 5-6, Піщепроміздат, 1950.
 24. П о в х-Ч у м а н., Механізація виробництва глянцованной і дражеро- ванній карамелі, МППТ СРСР, відділ технічної інформації, 1957.
 25. Рапопорт С. А ,, Дослідження теплообміну в карамельному вакуум апараті, Праці ВКНІІ, вип. V-VI, Піщепроміздат, 1950.
 26. Реутов В. А., Виробництво карамелі без патоки на: соляній кислоті з нейтралізацією содою, Збірник праць по инверта, ввійти кондитерів, 1933.
 27. Рецептури карамелі МППТ СРСР, Піщепроміздат, 1952.
 28. Санітарні правила ароматизації харчових продуктів синтетичними запашними речовинами і ароматичними харчовими есенціями, Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1955.
 29. Збірник технологічних схем кондитерського виробництва, Кондитерська секція ввійти харчової промисловості та ВКНІІ, 1947.
 30. З е р г е е в а 3. І., Дослідження технологічних процесів приготування помади, Нове в технології кондитерського виробництва ВКНІІ, Кондитерська секція ввійти харчової промисловості, 1948.
 31. Смирнов В. А., Ще про реакцію реверсії глюкози, Праці ЛТІППа, тому 13, 1956.
 32. З м і р н о в В. А., Фізико-хімічні властивості фарбувальних і гумінових речовин, що утворюються при кислотному гідролізі крохмалю, Праці ЛТІППа, тому XII, 1955.
 33. Смирнов В. А., Шуга лов а В. І., Аналітичне дослідження складу вуглеводів крохмальних гідролізатів. Праці ЛТІППа, тому XIII, Л., 1956.
 34. Смоляницький М. X., Соколовський А. Л., Розробка і освоєння поточних ліній виробництва карамелі, «Хлібопекарська і кондитерська промисловість», 1957 р, № 7, Піщепроміздат.
 35. З м про л я н і ц к и й М. X., Механізація харчування загорткових машин типу КЗП-1 для карамелі, Реферати наукових робіт ВКНІІ, вип. 1, Піщепроміздат, 1957.
 36. З м про л я н і ц к и й М. X., Перекачування в'язких рідин в кондитерському (виробництві, МППТ СРСР, ВКНІІ, 1941.
 37. З о к о л о в с ь к и й А. Л., Смоля ницький М. X., Ауніна О. В., Шкловська AE, Г р е й з е р Р. Я. Поточное механізоване виробництво карамелі, Праці ВКНІІ , вип. IX, Піщепроміздат, 1953.
 38. З о к о л о в с ь к и й А. Л., Никифорова В. H., Г р е й з е р Р. Я., Про підвищення стійкості карамелі, Праці ВКНІІ, вип. 13, Піщепроміздат, 1958.
 39. Соколовський А. Л., Отримання більш стійкою карамелі, Нове в технології кондитерського виробництва, ВКНІІ і кондитерська секція ввійти харчової промисловості, 1948.
 40. З о к о л о в с ь к и й А. Л., Фізико-хімічні основи виробництва карамелі, Піщепроміздат, 1951.
 41. Соколовський А. Л., Дослідження в області технологічних процесів карамельного виробництва, ввійти кондитерів, 1941.
 42. Соколовський А. Л., Никифорова В. H., Ізрін А. І. та ін, Отримання стійкою карамелі, Збірник технічної і економічної інформації Мосгорсовнархоза, вип. 6, 1958.
 43. Соколовський А. Л., Никифорова В. H., Вплив різного состаза вуглеводів патоки на стійкість карамельної маси, «Хлібопекарська і кондитерська промисловість», 1957, № 3.
 44. Соколовський А. Л., Вплив крохмальної патоки і декстрину на розчинність сахарози, Праці ВКНІІ № 2, Піщепроміздат, 1939.
 45. З о к о л о в с ь к и й А. Л., Никифорова В. H., До питання про продуктах зміни цукрів і їх вплив на властивості карамельної маси, «Прикладна хімія» АН СРСР, тому XXX, вип. 8, 1957.
 46. Соколовський А. Л., Єгорова А. М., Шліф штейн Р. І., Фізико-хімічні властивості цукрів і карамелі, В'язкість цукрових патокових і карамельних розчинів, НКПП СРСР, ВКНІІ, 1938.
 47. З о к о л о в с ь к и й А. Л., Кондитерська промисловість Чехословаччини, Піщепроміздат, 1957.
 48. Соколовський А. Л., Журавльова Є. І., Шкловська А. Е. та ін., Розробка і рекомендація раціонального способу приготування карамельного сиропу і карамельної маси, Праці ВКНІІ, № 8, Піщепроміздат, 1952.
 49. Соколовський А. Л., Гигроскопичность цукрів і карамелі, Праці ВКНІІ, вип. II, Піщепроміздат, 1939.
 50. Ч у х р о в а Т. І., Застосування целофану для машинної звірятко, Реферати наукових робіт ВКНІІ, вип. 1, 1957.
 51. Ширай М. А., Механізований спосіб виробництва карамелі, Консультації по харчовій промисловості, вип. 3, 1949, УНІІПП. 4
 52. Шкловська AE, Станція безперервного приготування карамельного сиропу, «Харчове машинобудування», 1957, № 8.
 53. Захоплений С., «Manufact. Виготовляти солодощі. »№ 9 (1956), стор. 31.
 54. Качка, Хрест Р., «Manufact. Виготовляти солодощі. »37, № 8 (1957) р 17, 22.
 55. F л CKS A., "Цукор і кондитерська промисловість» 10, 4 № (1957) р. 122-125.
 56. Fetz ер W., Кросбі Е., Енгель К., Кирст Л. «Ind. Енгін. Chem »45, 1075 (1953).
 57. Hei ss R., Sch ach in g er L. «Die Stärke» № 6 (1953), S., 152.
 58. Hei ss R., «Die Stärke» № 3 (1955), S. 45-51.
 59. Hei ss R., «Die Stärke» № 6 (1955), S. 147-160 і № 7 (1955), S. 45.
 60. Illies R., Lindemann E, «Die Stärke» № 5 (1953) S. 119.
 61. Джон М., Гаррі С. Фішер. «Міжнар. Виготовляти солодощі. »63, № 5, (1953) р. 27-38.
 62. Яначека О., «Centralbl. Zuckerind. »47 (1939) С. 647.
 63. J Амін С., Роттердам. Патент 936489, 53f3.
 64. Lipsomb A., "Жиров Мило Фарби» № 10, (1956) S. 875.
 65. Ліндеманн Е., «Сила» № 5 (1953) С. 175.
 66. Лібіх W., «Інтернат. Шоколад Revew »№ 12 (1956) р. 525.
 67. Нова кукурудза Syrop Ananlyses «Bäcker Diegest» № 5 (1956).
 68. Тревор Н., «виготовляти солодощі. Manufact. »2, № 11 (1957) р. 461.
 69. Тремпель Л., «Bäcker Diegest.» 29, № 6 (1955) PP 39, 44, 66.
 70. Cohee А.Ф., "Food INGINEERING" (1953) стор. 74.


У всіх наведених результатах досвіду, за винятком спеціально обумовлених, карамельна маса готувалася за нормальною рецептурою (1 частина цукру + 0,5 частини патоки). Ці дослідження дозволили встановити наступне.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.