Рубрики
Для кондитерського бізнесу

Дозвільні документи на виробництво і реалізацію харчових продуктів

 

органи державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) в Україні займаються дозвільними процедурами в області погодження надання земельних ділянок під будівництво, погодження розміщення виробничих об'єктів, надання дозволів на здійснення окремих видів діяльності, затвердження проектної документації на будівництво та реконструкцію, погодження розробки, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування і нових технологій, надання висновків на реалізацію і використання продукції іноземного виробництва, пре доставляння висновків на розробку і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки, надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Які висновки видаватиме СЕС?

МОЗ України наказом від 28.09.2006 р № 647 затвердив Перелік документів і висновків, що видаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. 

До Переліку включені наступні документи:

  • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію та нормативну документацію або об'єкт (форми, затверджені наказом МОЗ України від 09.10.2000 р № 247);
  • висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил, що додається до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (згідно з вимогами постанови КМУ від 04.07.2001 р № 756);
  • висновок на проект будівництва (реконструкції) (форма № 303 / о);
  • узгодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (оформляється окремим листом) та проекту відведення земельної ділянки (301 / о);
  • санітарний паспорт об'єкта, транспортного засобу (видача або погодження);
  • свідоцтво про атестацію лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;

МОЗ зобов'язало головних державних санітарних лікарів СЕС всіх рівнів припинити видавати висновки і документи, не передбачені цим наказом.

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СЕС НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

За данімі Держкомстату, більша частина малих и Середніх підприємств України - це підприємства харчової промисловості та сфери послуг, які мусять одержувати відповідні дозволи від СЕС.

Від жовтня 2005 року, відповідно до закону України «Про Безпечність та якість харчових продуктів», виробники харчових продуктів ма ють одержуваті два дозвільні документи -декларацію виробника та експлуатаційний дозвіл.

№ з/п

Назва документу

Вид діяльності, на який СЕС видає дозвіл

1.

Декларація виробника

Виробництво та впровадження в обіг усіх харчових продуктів, зокрема:
• нових харчових продуктів
• допоміжних засобів і матеріалів для виробництва харчових продуктів
• харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів, дієтичних і харчових добавок
• харчових продуктів, завезених в Україну вперше

2.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей

Виробництво та впровадження в обіг споруд, приміщень, будинків, обладнання й інших засобів, серед них і транспортних

Починаючи від 28 жовтня 2005 року, коли набув чинності закон «Про безпечність та якість харчових продуктів», ветеринарна служба здійснює нагляд за такими видами продукції:

• необроблені харчові продукти тваринного походження на об’єкті, де їх виробляють;

• усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження на сільськогосподарських ринках.

Отже, ветеринарного бюро має повноваження приходити з такими перевіркамі:

• перевірка необроблених харчових продуктів тваринного походження на об’єктах, де їх виготовляють;

• перевірка всіх рослинних продуктів, сільськогосподарської продукції з відповідним маркуванням та не оброблених харчових продуктів тваринного походження на ринках. ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ. Раніше санітарно-епідеміологічна служба на кожну партію плодово-овочевої, плодово-ягідної та баштанної продукції і продовольчої сировини видавала гігієнічний сертифікат. Після 28 жовтня 2005 року такого документу вже не потрібно одержувати.

СЕС має повноваження Здійснювати контроль только за готовими харчовими продуктами. Натомість нагляд за безпекою та якістю сировини покладено на ветеринарну службу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА

Декларація виробника - це документ, что его відає виробник харчової продукції. Таким документом виробник підтверджує, что харчова продукція є безпечним для спожівачів и відповідає Вимоги санітарного законодавства. Водночас виробник дает гарантії, что его продукція має самє Такі якісні характеристики, Які він вказав у декларації. ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ. За нормами закону «Про Безпечність и якість харчових продуктів», Ухвалення 6 вересня 2005 року, від постачальніків харчових продуктів, харчових добавок, ароматізаторів и матеріалів для виробництва (переробки) харчових продуктів обов'язково нужно одержуваті Декларацію виробника.

За 30 днів перед тим як вперше впроваджувати в обіг в Україні харчові продукти,підконтрольні санітарній службі, виробник або продавець (постачальник) мусить повідомити про це головному державному санітарному лікареві України і подати йому декларацію виробника.

Виробник мусіть мати документальні докази, что підтверджують его декларацію. За Такі докази спрямовувати, зокрема, протоколи вимірювань, ДОСЛІДЖЕНЬ, что їх провела акредитована лабораторія, а такоже документи про Впровадження на виробництві систем HACCP або аналогічніх систем, Які гарантують Безпечність и якість виготовлення товарів. Підтверджуваті дійсність декларації могут и експлуатаційні дозволи, документи про результати державного контролю та державного Нагляду санітарної чи ветеринарної служби. Виробник мусіть відаваті декларацію виробника на такі об’єкти, впроваджуючи їх в обіг:

• сільськогосподарська продукція, призначена для споживання людини;
• харчові продукти та добавки;
• ароматизатори або допоміжні матеріали для переробки.

Такий документ, виданий щодо серійного виробництва, має містити дані про партії продукції. У декларації виробника, яка стосується до окремої партії товару, потрібно вказати назву чи номер конкретної партії.

Форми декларації виробника офіційно ще не затверджено, проте вона мусить містити такі дані:

1) назва та адреса виробника;

2) назва харчового продукту (добавка, ароматизатор, допоміжний матеріал для переробки тощо);

3) свідчення про відповідність санітарним заходам, технічним регламентам або стандартам та перелік умов, за яких такої відповідності виробник дотримуватиметься (умови транспортування, зберігання, обігу і т. ін.);

4) дата видачі, ім’я, підпис та посада особи, яка видала декларацію виробника;

5) для продуктів, вироблених в Україні, — реєстраційний номер, наданий виробникові після отримання експлуатаційного дозволу відповідно до статті 22 закону «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Законодавство містіть Вимоги про ті, что Декларацію виробника мають підтверджувати такі докази:

 протоколи вімірів, ДОСЛІДЖЕНЬ, что їх здійсніла акредитована лабораторія;
• документи про впровадження на виробництві систем якості;
• експлуатаційні дозволи;
• документи про результати державного контролю та нагляду СЕС і ветеринарної служби.

Здобудуть будь-який з-поміж переліченіх документів можна лишь после того, як орган СЕС видав Висновок за результатами експертизи. ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ. Експертізі підлягає Кожний об'єкт, вікорістовуваній для виробництва харчової продукції (будинок, споруда, обладнання, технології, інші засоби, зокрема транспортні, функціональні продукти, дієтічні та харчові добавки, ароматизатори ТОЩО). За результатами експертизи на шкірні об'єкт видають окремий Висновок СЕС (експлуатаційний Дозвіл на виробничі потужності, Висновок на харчовий продукт и т. Ін.).

Подавати декларацію виробника головному державному санітарному лікареві можна щойно після того, як буде проведена експертиза СЕС. Тож виробник має вдатися до таких кроків:

• звернутися до органу СЕС з заявою щодо проведення експертизи;

• одержати експертний висновок СЕС щодо кожного об’єкту, використовуваного для виробництва харчової продукції;

• видати декларацію на певний вид продукції на підставі отриманого висновку СЕС;

• подати декларацію виробника головному державному санітарному лікареві України разом з повідомленням про впровадження своєї продукції в обіг.

Щоб отримати експертний висновок, виробник подає заяву до Міністерства охорони здоров’я, яка мусить містити інформацію про те, що харчовий продукт:

• не становить загрози для споживача;
• не вводить споживача в оману;
• не відрізняється від харчових продуктів, які він замінює, настільки, щоб його споживання несприятливо вплинуло на споживача.

Експертний висновок СЕС відає в течение 90 робочих днів від моменту Подання заяви на експертизу. Висновок має містіті таку інформацію:
• умови використання продукту;
• призначення та специфікації харчового продукту;
• всі необхідні вимоги до забезпечення продукту етикетками.

Припустімо, СЕС, провівши експертизу, забороняє виробникові впроваджувати в обіг новий харчовий продукт. У такому разі заявник може оскаржити експертний висновок в головного державного санітарного лікаря України протягом 30 днів після одержання цього висновку або в суді.

НОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

Новий харчовий продукт - це харчовий продукт (А такоже его інгредієнті), Який Ще не виходе на споживчий ринок України, тому что цею харчовий продукт:

• має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну структуру;

• містить генетично модифіковані органічні речовини;

• виготовлений з генетично модифікованих організмів, але їх не містить;

• містить мікроорганізми, гриби, водорості або є виділений з них;

• містить рослини та інгредієнти харчових продуктів, одержані з тварин, або є виділений з них, за винятком харчових продуктів чи їхніх інгредієнтів, які отримано традиційними методами розведення тварин, якщо такі продукти зарекомендували себе як безпечні для споживання;

• вироблений завдяки застосуванню раніше не використовуваного виробничого процесу, який може спричинити істотні зміни у складі та структурі харчових продуктів або інгредієнтів цих харчових продуктів і вплинути на їхню поживну цінність, обмін речовин або рівень небезпечних чинників.

 

 

 

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.