Порядок видачі дозволу на початок робіт.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. № 150

П О Р Я Д Д Про До

відачі органами державного пожежного Нагляду Дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Цей Порядок регулює видачу органами державного пожежного Нагляду Дозволу на початок роботи новостворене підприємств, введення в експлуатацію Нових и реконструйованіх виробничих, житлових та других об'єктів, Впровадження Нових технологій, передачу у виробництво зразків Нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь -якіх приміщень (далі - дозвіл).

Дія цього Порядку пошірюється на підприємства, установи, организации Незалежності від форми власності за (далі - підприємства) та громадян.

2. Дозвіл Видається центральним, теріторіальнім та місцевім органом державного пожежного Нагляду безоплатно.

Центральний орган державного пожежного Нагляду відає Дозвіл на початок роботи особливо важлівіх пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію Нових и реконструйованіх особливо важлівіх виробничих, житлових та других об'єктів, ПЕРЕЛІК якіх візначається Головний державний інспектором України з пожежного наочний.

Перелікі підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи якіх дозволи видають Територіальними та місцевімі органами державного пожежного наочний, визначаються відповідно Головний державний інспектором з пожежного Нагляду Автономної Республики Крим, області, мм.

Києва та Севастополя.

Зазначені перелікі опрілюднюються в центральних та місцевіх засоби масової информации.

3. Для здобуття Дозволу власник (Орендар) подає до відповідного

органу державного пожежного Нагляду заяву Встановлення бланках, матеріали ОЦІНКИ (експертизи) протипожежний стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для здобуття Дозволу на оренду приміщень - такоже копію договору оренди.

Орган державного пожежного Нагляду реєструє зазначені документи у Спеціальному Журналі, Який ведеться за формою, что затверджується МВС.

4. Підставою для відачі Дозволу є Висновок, что оформляється за результатами ОЦІНКИ (експертизи) протипожежний стану підприємства, об'єкта чи приміщення, что проводитися органом державного пожежного Нагляду або іншою юридичною (фізічною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такой ОЦІНКИ (експертизи).

5. Орган державного пожежного Нагляду в течение п'яти робочих днів з дня Подання заявником зазначеним у пункті 3 цього Порядку документів пріймає решение про видачу Дозволу за встановленим зразки або про відмову у его відачі у разі Виявлення Фактів Порушення правил пожежної безпеки, что может прізвесті до Виникнення пожежі або перешкоду при ее гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого решение про відмову у відачі Дозволу надсілається Заявникові.

6. За відсутності Фактів Порушення правил пожежної безпеки Дозвіл Видається без обмеження терміну его Дії.

За наявності окремий Фактів Порушення правил пожежної безпеки (кроме зазначеним у пункті 5 цього Порядку) у дозволі зазначаються срок его Дії та умови забезпечення пожежної безпеки. После своєчасного Виконання ціх умів срок Дії Дозволу продовжується на підставі заяви власника (Орендаря). У разі невиконання зазначеним умів орган, Який бачивши Дозвіл, або віщестоящій орган державного пожежного Нагляду має право его скасуваті.

7. Власник (Орендар) может оскаржіті решение про відмову у відачі Дозволу або его Скасування до віщестоящого органу державного пожежного Нагляду або арбітражного суду (суду).

8. За початок роботи новостворене підприємства, введення в експлуатацію Нових и реконструйованіх виробничих, житлових та других об'єктів, Впровадження Нових технологій, передачу у виробництво зразків Нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-якіх приміщень без Дозволу органу державного пожежного Нагляду власник (Орендар) Несе відповідальність согласно Із законодавством.

9. За збитки, якіх зізналася юридичні чи Фізичні особи внаслідок обґрунтованої відмові у відачі Дозволу або его Скасування, органи державного пожежного Нагляду відповідальності не несуть.

10. Виданий органом державного пожежного Нагляду Дозвіл є однією з підстав для відачі відповідного Дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11. У разі Прийняття в експлуатацію Нових и реконструйованіх об'єктів державною комісією, Утворення в установленому порядку, Дозвіл НЕ оформлюється.

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного Нагляду нормативно-технічної документації на Нові технології та зразки Нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволить на їх практичне Впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного Нагляду ОЦІНКИ (експертизи) протипожежний стану підприємства, об'єкта чи приміщення прірівнюється до планового пожежно-технічного обстеження (Перевірки), Пожалуйста здійснюється органами державного пожежного наочний.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *