Рубрики
Публікації

Пожежна безопасноть. Основні документи

ПЕРЕЛІК

основних документів з питань пожежної безпеки для підприємств, установ та організацій

N р / р

Найменування документа

Нормативний акт по вопросам пожежної безпеки, Яким передбачається необходимость розробки документу та Яким візначені: порядок Узгодження, затвердження и форма документу

1

Наказ (накази) про призначення відповідальніх за Пожежна безпека окремий будівель, споруд, приміщень, дільніць ТОЩО, технологічного та інженерного устаткування, а такоже за Утримання и експлуатацію технічних засобів протипожежний захисту

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.2.

2

Наказ (або відповідне положення) про порядок проходження працівнікамі спеціального навчання, інструктажів и Перевірки знань по вопросам пожежної безпеки

Закон України "Про пожежну безпеку" ст. 8.

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.1.6., 3.3.

3

Програма для проведення вступного протипожежний інструктажу

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.2., 2.4.

4

Програма для проведення первинного протипожежних інструктажу

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.3., 2.4.

5

Перелік вопросам, з Якими необходимо ознайоміті ПРАЦІВНИКІВ во время проведения вступного та первинного протипожежних інструктажів

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.5., Додаток N 1.

6

Перелік вопросам для Перевірки знань по результатах первинного, повторного та позапланового протипожежних інструктажів

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.10.

7

Журнал реєстрації інструктажів по вопросам пожежної безпеки

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.2.12., Додаток N 2.

8

Програми спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.4., 3.5., Додаток N 3.

9

Наказ про Утворення КОМІСІЇ для прийняття заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.8.

10

Протоколи приймання заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.8.

11

Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.9., Додаток N 4.

12

Наказ про Утворення КОМІСІЇ для проведення Перевірки знань по вопросам пожежної безпеки

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.12., 3.13.

13

Перелік вопросам для Перевірки знань по вопросам пожежної безпеки

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.14.

14

Протоколи результатів Перевірки знань по вопросам пожежної безпеки

Типове положення про Спеціальне навчання, Інструктажі та перевірку знань по вопросам пожежної безпеки на підпріємствах, в установах та організаціях України (Додаток N 2 до Правил пожежної безпеки в Україні) п.3.15.

15

Експертний Висновок (експертні Висновки) относительно правільності и повнотіла Виконання протипожежних вимог діючіх нормативних АКТІВ у проектно-кошторісній документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об'єктів виробничого та Іншого призначення, Впровадження Нових технологій

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.10.

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.7

Настанова з організації роботи ОРГАНІВ державного пожежного наочний, яка ЗАТВЕРДЖЕНА наказом МВС України від 15.01.2001 N 28, - Додатки 13, 14.

16

Дозвіл (дозволи) на початок роботи новостворене підприємств, введення в експлуатацію Нових и реконструйованіх виробничих, житлових та других об'єктів, Впровадження Нових технологій, передачу у виробництво зразків Нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, оренду будь-якіх приміщень, будівель та споруд

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.10.

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.8.

Постанова Кабінету міністрів України від 14 лютого 2001р. N 150 "Про затвердження порядку відачі органами державного пожежного Нагляду Дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень"

17

Сертифікат (сертифікати) відповідності на усі види пожежної техніки та протипожежне устаткування, что застосовуються для Запобігання пожеж та для їх Гасіння.

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.11.

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.9.

18

Копії Ліцензії (ліцензій) на Надання послуг и Виконання робіт протипожежний призначення *

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.11.

Правила пожежної безпеки в Україні п.2.10.

19

Обов'язки посадових осіб относительно забезпечення пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.2.

20

Накази (інструкції), Якими винен буті встановлений відповідній

протипожежний режим, у тому чіслі візначені:

можлівість (місце) паління,! застосування відкритого вогню, побутових нагрівальніх приладів;

порядок проведення Тимчасових пожежонебезпечних робіт тому числі зварювальних);

правила проїзду та стоянки транспортних ЗАСОБІВ;

місця для зберігання и допустима Кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у

виробничих пріміщеннях и на территории (у місцях зберігання);

порядок прибирання горючих пилу й відходів, зберігання про-масленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів

вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок Відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень после Закінчення роботи;

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань по вопросам пожежної безпеки, а також проведення з

працівниками протипожежних інструктажів та зайняти з пожежно-технічного мінімуму з Призначення відповідальніх за їх проведення;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежний захисту (протипожежний

водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників ТОЩО);

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного,

технологічного та іншого інженерного обладнання;

Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі Виявлення пожежі;

порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі,

виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.3.

21

Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.4.

22

Інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільніць, цехів, складів, майстерень, лабораторій ТОЩО)

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.4

23

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

24

Інструкція, что візначає Дії персоналу относительно забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

25

Інструкція для ПРАЦІВНИКІВ охорони (сторожів, вахтерів, вартового ТОЩО), у Якій візначені їхні обов'язки относительно контролю за додержанням протипожежних режиму, Огляду территории и приміщень, порядок Дій в разі Виявлення пожежі, спрацювання ЗАСОБІВ пожежної сигналізації та автоматичного пожежегасіння, а такоже хто з посадових осіб адміністрації має віклікаті в нічний час у разі пожежі.

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.11.

26

Список (для ПРАЦІВНИКІВ охорони) посадових осіб підприємства Із зазначеним їх домашньої адреси, службового и домашнього телефонів

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

27

Заяви ПРАЦІВНИКІВ на вступ до добровільної пожежної Дружини

Положення про Добровільні пожежні дружини (команди), ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.2.

28

Наказ про зарахування у члени добровільної пожежної Дружини

Положення про Добровільні пожежні дружини (команди), ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.2.

29

Табель обов'язків Членів добровільної пожежної Дружини относительно Запобігання пожежі та на випадок ее Виникнення

Положення про Добровільні пожежні дружини (команди), ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.7.

30

Табель обов'язків бойової обслуги добровільної пожежної командіровку *

Положення про Добровільні пожежні дружини (команди), ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.7, додатки N 1,2.

31

Програма подготовки Членів добровільної пожежної дружини (команди)

Положення про Добровільні пожежні дружини (команди), ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.8, додаток N 3.

32

Документи про особисте страхування за рахунок підприємства Членів добровільної пожежної дружини (команди)

Закон України “Про пожежну безпеку” ст.30

Положення про Добровільні пожежні дружини (команди), ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.5.6.

Положення про порядок и умови обов'язкового Особисте страхування ПРАЦІВНИКІВ відомчої та сільської пожежної охорони и Членів добровільніх пожежних дружин (команд), затверджених постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня 1995р. N 232

33

Рішення трудового колективу про создания пожежно-технічної КОМІСІЇ

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

34

Наказ про встановлення персонального складу пожежно-технічної КОМІСІЇ та порядок ее роботи

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

35

Положення про пожежно-технічну комісію підприємства

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

37

Плани роботи пожежно-технічної комісії

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.3.

36

Протоколи засідань пожежно-технічної комісії

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.4.

37

Акти перевірок протипожежний стану приміщень та споруд підприємства пожежно-технічною комісією

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.5, додаток.

38

Звіти про роботу пожежно-технічної комісії

Типове положення про пожежно-технічну комісію, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.7.

39

Акти заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок

Правила пожежної безпеки в Україні п.5.1.34.

40

Інструкція про порядок Дій черговий (оперативного) персоналу на випадок з'явився сігналів про Пожежа або несправність в установках пожежної сигналізації або автоматичних установках пожежогасіння

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.1.7.

41

Наказ або Розпорядження адміністрації, Яким ма ють буті прізначені:

- особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної

автоматики;

- обслуговуючий персонал, что Здійснює технічне обслуговування

та ремонт установок пожежної автоматики;

- оперативний (черговий) персонал для контролю за

працездатним станом установок пожежної автоматики (оперативний

персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового).

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.5.1.

42

Письмові повідомлення для інформування місцевого органу державного пожежного Нагляду и керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань установок пожежної автоматики

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.5.6, додаток 1.

43

Журнал Перевірки знань персоналу, Який Обслуговує установки пожежної автоматики

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.6.4, додаток 4.

44

Журнал перевірки знань оперативного (чергового) персоналу

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.6.9, додаток 5.

45

В особи, яка відповідає за експлуатацію установок

пожежної автоматики на підприємстві, обов'язково має буті таким чином

експлуатаційна та технічна документація:

а) проектна та технічна документація на установку;

б) акт обстеження у випадка, обумовлених ДБН В.2.5-13-98;

в) акт приймання-здавання установки до ЕКСПЛУАТАЦІЇ;

г) паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання,

прилади та технічні засоби пожежної автоматики, що викладені

по-русски або російською мовами;

ґ) відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів та

ЗАСОБІВ автоматизації;

е) акт зарядки установок газового і порошкового

пожежогасіння;

е) інвентар алгоритму (Порядку) функціонування установки, у

складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорніх прістроїв,

з можлівістю перепрограмування їх роботи;

є) копії Сертифікатів відповідності або свідоцтв про Визнання

приладів и обладнання установок пожежної автоматики та вогнегасні

Речовини, Які видані Державним центром сертифікації виробів

Протипожежна призначення при МВС України або іншим органом

сертифікації, что акредитований у системе УкрСЕПРО;

ж) Дозвіл місцевого органу державного пожежного нагляду на

обслуговування установок пожежної автоматики власними силами

підприємства або договір на технічне обслуговування ціх установок

спеціалізованою організацією и копія Ліцензії на проведення робіт

протипожежного призначення, яка надана вказаній організації

Головного управлінням державної пожежної охорони МВС України;

з) матеріали повірки засобів вимірювання та свідоцтва на

Посудини, что Працюють під лещата.

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.1.

46

У пріміщенні диспетчерському пункту (пожежного пошта)

де Постійно находится оперативний (черговий) персонал, має бути

така експлуатаційна та технічна документація:

а) інструкція з експлуатації установки;

б) журнал обліку технічного обслуговування і ремонту

(планового та позапланового) установки пожежної автоматики

(Додаток 2);

в) журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих

спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної

автоматики (додаток 3);

г) перелік регламентних робіт з технічного обслуговування

установки (додаток 6);

ґ) графік чергування оперативного (черговий) персоналу;

д) посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

е) план-графік технічного обслуговування установок пожежної

автоматики (додаток 7);

є) журнал обліку вогнегасної речовини;

ж) журнал здавання - приймання чергувань оперативним

(Черговий) персоналом (додаток 8);

з) план-схема об'єкта з зазначенням захищуваних приміщень і

размещения приладів установок пожежної автоматики.

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.2, Додатки 2,3,6,7,8

47

Інструкція про порядок Дій та евакуації осіб, Які Працюють у пріміщеннях, что захіщаються установками об'ємного пожежегасіння (газового, АЕРОЗОЛЬНА и порошкового), у разі надходження сигналу про спрацювання установки

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.3.

48

Перелік технічних характеристик относительно визначення параметрів працездатності установок пожежної автоматики

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.12, додаток 9.

49

дефектний vіdomosty

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.12, додаток10.

50

Договір про Виконання робіт з обслуговування установок пожежної автоматики

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.15.

51

Розрахунок вартості робіт за рік з технічного обслуговування установок пожежної автоматики

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.15, додаток 11.

52

Акт технічного обстеження установки пожежної автоматики

Правила технічного Утримання установок пожежної автоматики (ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.9.7, додаток 12.

53

Інструкція з експлуатації системи оповіщення про пожежу

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.2.3.2.

54

Журнал обліку технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.2.6.

55

Інструкція про порядок увімкнення насосів-підвищувачів

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.3.1.

56

Журнал реєстрації результатів перевірок надійності переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.3.4.

57

Регламенти технічного обслуговування вогнегасників

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.4.18.

58

Інструкції з експлуатації вогнегасників

Правила пожежної безпеки в Україні п.6.4.20.

59

Спеціальний план размещения транспортних ЗАСОБІВ з описом черговості та порядку евакуації в разі Виникнення пожежі (для приміщення та майданчиків Із зберіганням понад 25 одиниць транспорту)

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.8.2.

60

Графік перевірки опору заземлювальних пристроїв

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.10.2.19.

61

Наряди-допуски на проведення вогневих робіт

Правила пожежної безпеки в Україні п.8.1.1.3, додаток N 5.

62

Наряди-допуски на проведення робіт, пов'язаних з монтажем конструкцій з горючими утеплювач або ЗАСТОСУВАННЯ горючих утеплювачів

Правила пожежної безпеки в Україні п.8.4.32.

63

Пам'ятки про правила пожежної безпеки та поведение людей для громадян України та іноземних громадян (відповіднімі мовами), Які мешкають у Готелі.

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.1.1, 7.1.2.

64

Плани індівідуальної евакуації у кожному номері та для кожного поверху

Правила пожежної безпеки в Україні п.7.1.1.

Примітка : 1. Частина документів, зазначених у Переліку розробляється за наявності об’єктів та суб’єктів, на які вони розповсюджуються (систем пожежної автоматики, оповіщення, добровільних пожежних дружин, охорони тощо).

2. Пункти 63,64 стосуються готелів.

Даний перелік може бути доповнено додатковими необхідними документами, передбаченими вимогами відомчих, галузевих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся як обробляються ваші дані коментарів.